fbpx

3 saker att tänka på gällande trädprojekt

Många associerar klimatkompensation med just träd, men plantering och bevarande av träd är faktiskt bara en liten del av klimatkompensationsprojekten i världen. Det finns flera saker man behöver tänka på när det gäller projekt som går ut på plantering och bevarande av skog. Vi listar de tre viktigaste.

Anledningen till att de flesta associerar klimatkompensationsprojekt med trädplantering kanske beror på den tydliga kopplingen i hur träd kan minska andelen koldioxid i atmosfären. Kanske har vi också en kulturellt positiv association till träd då de ofta signalerar liv, lugn, stabilitet och långsiktighet. Vi delar denna kärlek till träd, men är också medvetna om att det kan vara komplext när det kommer till just klimatkompensation.

 

Här är 3 saker att tänka på:

1. Träden måste stå kvar

Bevarande är ett nyckelord. Koldioxiden som ett träd absorberar lagras i form av kol. Så länge trädet växer och blir större kan det fortsätta absorbera mer koldioxid. När trädet dör och förmultnar släpps det mesta av koldioxiden ut igen. Vad detta innebär för klimatkompensationsprojekt är att träden måste tillåtas växa sig stora och sedan stå kvar för att koldioxiden ska hållas borta från atmosfären. Detta tar lång tid, och det är framförallt i den senare fasen av trädets tillväxt som det absorberar mycket koldioxid.

Dessutom måste träd som dör under projektperioden ersättas av nya träd. Träd kan drabbas av en rad oförutsedda händelser som brand, sjukdomar och illegal avverkning. Därför gäller det också att projektet har reservträd så att klimatnyttan kan säkras även om något sådant skulle hända träden.

2. Kolla när klimatnyttan sker

En fråga du alltid bör ställa dig när du klimatkompenserar är när klimatnyttan egentligen sker. Det vill säga: när kommer minskningen av växthusgasutsläpp (eller i fallet med träd, upptaget av koldioxid från atmosfären) egentligen äga rum? Här talar man om ex ante-krediter och ex post-krediter, vilket kan översättas till före- och efterkrediter. Vi har skrivit mer om det i det här inlägget.

3. Projektet ska påverka omgivningen positivt

En grundprincip i klimatkompensation är att ett projekt utöver att leverera klimatnytta inte får ha negativa effekter på sin omgivning. För att nämna några saker ska effekten på miljö, biologisk mångfald samt människors försörjning, rättigheter till mark och naturresurser beaktas. Att kontrollera detta kräver en hel del arbete av den certifierande parten – ofta mer än att säkerställa själva klimatnyttan.

För oss är det självklart att välja projekt som är stabila och som även har positiva sidonyttor i området, oavsett om det gäller trädprojekt eller projekt inom förnyelsebar energi. Du kan därför vara trygg i att du får säker och existerande klimatnytta när du klimatkompenserar genom våra trädprojekt.