fbpx

4 anledningar till att klimatfinansiera

Har du svårt att övertyga chefen om varför klimatfinansiering är en bra idé? Det är kanske inte så konstigt, vet man inte vad det innebär kan klimatfinansiering kännas vagt och otydligt. Är man inte heller medveten om fördelarna är det svårt att motivera varför man ska lägga pengar på det. Vi har laddat med 4 starka orsaker till varför ni bör klimatfinansiera!

Att klimatfinansiera innebär att ni betalar för klimatnytta utanför den egna organisationen. Ni finansierar en s.k. utsläppsreduktion, alltså att ett visst antal ton CO2 ska förhindras från att nå atmosfären.

 

Anledningarna till att klimatfinansiera är många, både för er och klimatet:

1. Stärkt varumärke

En heltäckande klimatstrategi där klimatfinansiering ingår ökar företagets varumärke. Enligt Differ blir hållbarhet och transparens allt viktigare för konsumenter och många är beredda att betala mer för produkter från företag som uppfattas som just hållbara och transparenta.

2. Minskad klimatpåverkan

Även om ni har tydliga reduktionsmål är det omöjligt att ha noll klimatpåverkan. Att klimatfinansiera är ett nödvändigt komplement som motverkar ytterligare växthusgasutsläpp och leder till riktigt klimatnytta. Företag som klimatfinansierar minskar även sin klimatpåverkan dubbelt så snabbt jämfört med företag som inte gör det.

3. Ökad lönsamhet 

Att ha en klimatstrategi ökar lönsamheten då det bl a stärker varumärket, leder till ökad kundlojalitet och stärker er position som attraktiv arbetsgivare.

4. Bidrag till hållbar utveckling

Att klimatfinansiera leder inte endast till reducerade växthusgasutsläpp utan även till hållbar utveckling i länder där det behövs som mest. De skapar nya arbetsmöjligheter, bygger upp infrastruktur, skapar ekonomisk utveckling och, om det är projekt inom förnybar energi, en stabil energitillförsel.

Att klimatfinansiera kan liknas vid att pensionsspara. Det är något gott ni gör för framtiden, en investering för inte bara er själva utan även kommande generationer. Många väljer att räkna ut sin klimatpåverkan som ett första steg i att klimatfinansiera, men ni behöver inte stanna där. Ni kan klimatfinansiera precis hur mycket ni vill på nivåer som är långt utöver era egna gränser.