fbpx

5 affärsnyttor med att klimatfinansiera

När den globala klimatkrisen fortsätter att eskalera, letar företag inom olika branscher efter sätt att minska sitt klimatavtryck och bli mer hållbara. En strategi som har fått stor uppmärksamhet är klimatfinansiering. Genom att finansiera klimatprojekt för att accelerera den globala klimatomställningen kan företag visa sitt engagemang för hållbarhet, få en konkurrensfördel och visa sin vilja att vara en del av lösningen. I den här artikeln kommer vi att utforska de fem olika affärsfördelarna det kan ge. 

1. Balanserat klimatavtryck 

En av de främsta fördelarna med klimatfinansiering är att det gör det möjligt för företag att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Genom att finansiera i klimatprojekt kan företag visa sitt engagemang för hållbarhet och balansera sitt klimatavtryck. Detta kan vara ett kraftfullt marknadsföringsverktyg, särskilt eftersom konsumenterna i allt högre grad efterfrågar hållbara produkter och tjänster. 

8 av 10 anser att hållbarhet är viktigt, och många är villiga att betala mer för ett varumärke som tar ansvar för miljön (IBM, 2020). 

2. Konkurrensfördel

Klimatfinansiering kan också ge en konkurrensfördel för företag. När hållbarhet blir viktigare för konsumenterna kan företag som prioriterar hållbarhet och investerar i klimatprojekt bli mer attraktiva för miljömedvetna kunder. Detta kan leda till ökad försäljning och kundlojalitet. 

3. Attraktivare bland medarbetare och investerare

En studie visade att två tredjedelar (65 %) av de anställda är mer benägna att arbeta för ett företag med en stark miljöpolicy (Unily, 2020). Generation Z väljer aktivt bort klimatskadliga bolag och ser klimatfinansiering som en bättre förmån än bil och privat sjukvård (Benify, 2019). Investerare är villiga att betala en premie på cirka 10 % för att förvärva ett företag med en hållbar affärsmodell (McKinsey, 2020). Klimatfinansiering är en naturlig del av en hållbar affärsmodell. 

4. Riskhantering

Klimatfinansiering kan också hjälpa företag att hantera sitt rykte. I händelse av ett koldioxidintensivt projekt som inte går att undvika kan klimatfinansiering visa att företaget vidtar proaktiva åtgärder för att mildra sin klimatpåverkan.  

5. Net Zero

Slutligen kan klimatfinansiering hjälpa företag att uppnå Net Zero. Denna ambitiösa målsättning innebär förenklat att företag sätter utmanande mål för att sänka klimatpåverkan inom sin egna värdekedja – och balanserar resterande klimatpåverkan genom att finansiera globala klimatprojekt.

46% av svenska konsumenter kan tänka sig att binda sig till en leverantör 2-10 år om de lovar att nå Net Zero (Differ, 2023) 

Klimatfinansiering är en framtidsinvestering för ert företag och planeten. Det är som att köpa en försäkring för er klimatpåverkan, så att ert företag står konkurrenskraftigt i en värld som värdesätter hållbarhet och ansvar. Genom att sänka ert klimatavtryck och finansiera projekt som accelererar klimatomställningen minskar ni inte bara ert företags klimatpåverkan, utan visar också ert engagemang för en bättre och mer hållbar framtid för alla. Det kallar vi win-win!