fbpx
Så blir ett certifierat klimatkompensationsprojekt till

Så blir ett certifierat klimatkompensationsprojekt till

Så skapas ett certifierat klimatkompensationsprojekt Klimatkompensationsbranschen har de senaste åren vuxit explotionsartat och det kan kännas svårt att urskilja vilka projekt och aktörer som faktiskt är seriösa. De projekt vi erbjuder är alltid certiferade med Gold...
En klimatsmart diet

En klimatsmart diet

En klimatsmart diet Vad vi äter och hur maten produceras är en stor källa till växthusgasutsläpp. Så mycket som en fjärdedel av världens klimatpåverkan kommer från livsmedelsproduktion. Vad är egentligen bäst ur klimatsynpunkt när det kommer till maten vi äter?...
Världens viktigaste klimatåtgärder

Världens viktigaste klimatåtgärder

Världens viktigaste klimatåtgärder Vilka åtgärder är viktigast i världen om vi vill rädda klimatet? Forskningsprojektet Project Drawdown har undersökt just detta, och vi redogör för de viktigaste punkterna här. Project Drawdown har listat vilka åtgärder som har störst...
Det gör FN åt klimatförändringarna

Det gör FN åt klimatförändringarna

Det gör FN åt klimatförändringarna Klimatfrågan är global och kräver aktiv handling från alla instanser. FN har stiftat en egen klimatpanel, IPCC, som jobbar med klimatfrågorna. Ibland när man läser om klimatnyheter och FN kan IPCC nämnas. Det är svårt med alla...
Så bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål

Så bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål

Så bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål De Globala Målen för Hållbar Utveckling är mål som FN satt upp, och det här är den mest ambitiösa agendan som världens länder har antagit. Men hur bidrar klimatkompensation till dem? Nedan listar vi de 17 målen och på...