Beräkningsmetodik
Loading...

Den underliggande datan för våra beräkningar, och den vetenskap som den är baserad på, utvecklas kontinuerligt.

Vi arbetar hårt för att hålla våra beräkningsmodeller uppdaterade och baserade på de senaste rapporterna. Beräkning av klimatpåverkan är en flerstegsprocess: Först beräknar vi utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som är resultatet av verksamheten i fråga. Sedan kombinerar vi dessa utsläpp till ett enda värde för klimatpåverkan, uttryckt i termer av ”koldioxidekvivalenter”.

Att sänka sina utsläpp och kompensera för dessa är två parallella spår som måste gå hand i hand. Att göra det ena eller det andra inte tillräckligt. Vi skulle kunna göra en oändligt lång lista med alla våra tips och idéer på hur man kan sänka sina utsläpp men istället för en sån lista vill vi ge er 5 bokstäver som tumregel och tankehjälp för hur och var man effektivast sänker sina utsläpp.

Tar du ditt klimatansvar?

Här kan du enkelt klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt.

Information

Så går det till när vi på månadsbasis summerar samtliga köp.