fbpx
Beräkningsmetodik

Beräkning av klimatpåverkan är en flerstegsprocess

Läs mer

Vi utvecklar ständigt våra beräkningsmodeller.

Vetenskapen och dataunderlagen som våra beräkningar baseras på utvecklas kontinuerligt. Därför uppdaterar vi kontinuerligt våra beräkningsmodeller baserat på de senaste dataunderlagen och vetenskapliga resultaten.

När vi beräknar klimatpåverkan inkluderar vi alla de gaser som IPCC klassar som växthusgaser. De olika gaserna har olika stor klimatpåverkan och vi räknar därför om dessa till ett enda värde för klimatpåverkan: koldioxidekvivalenter (CO2e). På så sätt blir utsläpp av olika växthusgaser jämförbara.

Dela sidan

Tar du ditt klimatansvar?

Här kan du enkelt klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt.

JAG VILL KLIMATKOMPENSERA

Information

Så går det till när vi på månadsbasis summerar samtliga köp.

FRÅGOR & SVAR