fbpx
Hem/Klimatkompensation/Guide till att klimatredovisa företag online
  • headercomputer

Guide till att klimatredovisa företag online

Guide till att klimatredovisa företag online

Vi har tagit fram ett verktyg för att verksamheter ska kunna klimatredovisa kostnadsfritt online. Verktyget är tänkt att användas av små och medelstora företag samt organisationer som inte har resurser eller möjlighet att genomföra en grundlig redovisning av verksamhetens klimatpåverkan. Verktyget utgår från GHG-protokollet och inkluderar utsläpp från tjänsteresor, energi och kontorsmaterial.  

Nedan kommer en steg-för-steg-guide som förklarar hur du använder vårt klimatredovisningsverktyg.

Steg 1: Företagsnamn, antal anställda och storlek på kontorsyta

klimatredovisning företag

För att komma igång med redovisningen fyller du i företagets namn, antal anställda och kontorsyta och går sedan vidare genom att klicka på beräkna”. Resultatet blir en uppskattad klimatpåverkan baserad på en schablon. Kalkylatorn ger klimatpåverkan från tre påverkansområden. Dessa kan ni justera i steg 2. 

Steg 2: Justera värden

klimatredovisning företag

Om det finns mer detaljerad information om företaget kan ni specificera det genom att klicka på pilarna till vänster om respektive rubrik. Vi rekommenderar att ni i använder egna data i största möjligaste mån för mer precisa beräkningar. Har företaget t.ex. inte några flygresor eller hotellnätter går det att nolla dessa poster eller fylla på med andra uppgifter. 

klimatredovisning företag

För att beräkna kontorsmaterial per anställd används en schablon framtagen av Tricorona baserat på årsförbrukning av kontorsvaror så som kaffe, frukt, papper, toalettartiklar, datorer etc. Längst ner visas företagets totala uppskattade klimatpåverkanväxthusgasutsläpp per scope samt klimatpåverkan per anställd. Till höger om respektive kategori visas fördelningen av klimatpåverkan, t.ex. står resor för 87,43 % av den totala klimatpåverkan på 5,01 ton CO2e. Klimatpåverkan baseras på ett antal schabloner och antaganden framtagna av Tricorona. 

Steg 3: Klimatkompensation

När beräkningen är klar har ni möjligheten att klimatkompensera. Att minska sina växthusgasutsläpp och klimatkompensera för dem är två parallella spår. Det är svårt att snabbt minska sina utsläpp till nära noll. Därför är det bra att förhindra att utsläpp sker någon annanstans genom att klimatkompensera i certifierade projekt. 

klimatredovisning företag

 

Väljer ni att klimatkompensera ert företag går det att välja mellan tre olika projekt i rullistan. Alla våra projekt är certifierade av Gold Standard. Läs mer om våra projekt. När ni har valt projekt klickar ni på ”lägg i varukorg” och sedan på kassa höst upp i högra hörnet.

I kassan fyller ni i era uppgifter. Orderbekräftelsen kommer till den angivna e-postadressen. I orderbekräftelsen kommer även en specifikation på din order. Den kan ni spara och jämföra mot kommande år. Certifikatet är det som intygar er klimatkompensation och här kan ni skriva t.ex. företagets namn och år eller vad kompensationen avser 

Klimatkompensationen går att betala via swish, betalkort eller PayPal. Fakturabetalning är möjligt för företag som kompenserar för mer än 2500 kronor.  

Läs mer:

Hur du klimatredovisar

Om GHG-protokollet

Beräkningsmetodik

 

För mer komplexa verksamheter kontakta oss så kan vi göra beräkningar utifrån offert