fbpx

Hur vi väljer högkvalitativa klimatprojekt 

Vi är stolta klimatkonsulter som erbjuder högkvalitativ klimatkompensation genom noggrant utvalda projekt. Sedan 2006 har vi arbetat med detta och vi vill nu förklara hur vi väljer ut projekten för att ge er trygghet och verklig klimatnytta.

Vi använder oss av fem grundkriterier när vi väljer projekt:

1. Additionalitet
Vi säkerställer att projekten vi väljer ut är utsläppsreducerande och inte hade blivit av utan finansiering från klimatkompensation.

2. Verifierbarhet
De utsläppsreduktioner som påstås ha uppnåtts är kvantifierade och verifierade av en oberoende tredje part. Vi säljer endast Gold Standard-projekt.

3. Spårbarhet
Vi garanterar att utsläppsreduktionen kan spåras och att den inte har sålts eller kan säljas till någon annan. Vi redovisar alla intyg publikt. 

4. Beständighet
Vi väljer projekt som ger en långvarig utsläppsreduktion.

5. Bidrag till hållbar utveckling och FNs hållbarhetsmål
Vi väljer projekt som förbättrar människors vardag och bidrar till hållbar utveckling och FN:s globala mål.

Utöver dessa grundkriterier har vi ytterligare krav på de projekt vi förmedlar för att säkerställa maximal klimatnytta och minimal risk. Vi väljer endast ex-post projekt för att minimera risken för att projekten inte levererar den utlovade klimatnyttan. Vi undviker också för gamla projekt och finansierar endast i demokratier för att minimera riskerna. Här kan ni läsa mer om vårt kvalitetsarbete.

Genom att välja oss som klimatpartner kan ni vara säker på att de projekten vi väljer ut ger maximal klimatnytta och bidrar till en hållbar utveckling. Vi har lång erfarenhet som klimatkonsulter och hjälper er att accelerera klimatomställningen och bli en del av lösningen på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.