fbpx
Välj en sida

Om klimatkompensation

Vi står inför ett skifte där en hel värld behöver ställa om till låga CO2e-utsläpp.

I tusentals år har människan levt i harmoni med planeten. Vi har tagit, men också gett tillbaka. Med den industriella revolutionen har denna balans rubbats, och konsekvensen är klimatförändringar. Klimatfinansiera.se är vår plattform för företag och individer som kan och vill göra mer än att sänka sina egna klimatavtryck. Den globala mekanismen kallas klimatkompensation (carbon offsetting). Åtgärden är att bekämpa klimatförändringarna genom att stödja återplanteringsprojekt och hjälpa utvecklingsländer att gå över till förnybar energi. Helt transparent och en nyckel för att nå de globala klimatmålen.

Klimatprojekt för global hållbarhet

Att köpa klimatkompensation, eller klimatfinansiering, innebär att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minskas med samma mängd, eller mer, som du kompenserar för. Projekten finns i fattiga länder som får betala ett högt pris för att skydda sig mot pågående klimatförändringar och för att ställa om smutsiga fabriker till förnybar energi. Rika länder har inte bara tillgång ny teknik utan vi har också möjlighet att finansiellt hjälpa fattiga länder att utvecklas hållbart. Klimatkompensation är namnet på den globala handelsmekanismen som hjälper oss att göra det på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt.

En framtidsförsäkring för vår planet

Klimatfinansiering är en framtidsinvestering för ert företag och planeten. Det är som att köpa en försäkring för er klimatpåverkan, så att ert företag står konkurrenskraftigt i en värld som värdesätter hållbarhet och ansvar. Genom att sänka ert klimatavtryck och finansiera projekt som accelererar klimatomställningen minskar ni inte bara ert företags klimatpåverkan, utan visar också ert engagemang för en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Det gör vi på Klimatfinansiera.se

Vi har jobbat med klimatfrågan sedan 2006 och vi levererar klimatkompensationsprojekt med högsta standard – certifierade av bland andra FN och Gold Standard. Alla våra projekt är minst Gold Standard-certifierade då vi anser att det är den certifieringen som ställer högst krav. Läs mer om certifieringar här. Pengarna du betalar går till ett klimatvänligt projekt som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompensation. Ofta är det projekt inom förnybar energi, till exempel att det byggs ett vindkraftverk där det tidigare användes kolkraft. Det kan också vara projekt som skyddar skog och planterar träd.

Många av projekten bidrar inte bara till ett bättre klimat lokalt och globalt utan bidrar även socialt till området där det investeras. Utöver klimatnyttan ställer Gold Standard som krav att projektet ska uppfylla minst tre av FNs globala mål för hållbar utveckling. Till exempel kan det i vissa fall bidra till jobbtillfällen och förbättrade skolor och infrastruktur i det aktuella området. Det finns alltså många fler positiva effekter än själva klimatnyttan.

Här kan ni läsa mer om klimatfinansiering och hur ett projekt blir till.

Med era handlingar, stora eller små, kan ni göra skillnad idag. 

Solpaneler Nirosha

Det bästa för er.

Det bästa för klimatet.

Vi levererar bara klimatkompensationsprojekt med högsta standard för att säkerställa att du får den klimatnytta du betalar för.

Vanliga myter om klimatkompensation

”Det är ett avlatsbrev, man köper sig fri”

Liknelsen bygger på tanken att klimatkompensation är ett sätt att köpa sig ett gott samvete utan att ändra sitt beteende. Om en klimatstrategi enbart bygger på klimatkompensation kan man anklagas för att ha köpt sig fri från sitt ansvar. Om klimatkompensation däremot ingår i en klimatstrategi, som även omfattar åtgärder för att reducera sin klimatpåverkan, blir kompensationen i stället ett sätt att fullborda sitt klimatansvar. Om klimatkompensation kan liknas vid ett avlatsbrev eller ej beror helt enkelt på om man låter klimatkompensationen sänka eller höja ambitionsnivån för det övriga klimatarbetet.

”Pengarna kommer inte fram”

En kärnfråga när det gäller val av klimatkompensation är hur man kan vara säker på att pengarna verkligen når ändamålet. Vi säkerställer detta genom att endast stödja certifierade projekt. CDM-projekt som registreras och granskas av FN under Kyotoprotokollet genomgår robusta och pålitliga uppföljningar som ger köparen möjlighet att granska att projektet gett den utlovade klimatnyttan. Genom att hålla sig till FN-registrerade projekt och kräva bevis av klimatkompensationsleverantören från CDM-systemet kan man vara säker på att klimatkompensationen verkligen genomförts. Det är därmed en garanti på att pengarna faktiskt går dit de ska.

”Det är den nya tidens kolonialism”

Eftersom klimatkompensation ofta innebär investeringar i utvecklingsländer sägs ibland att det är ”klimatkolonialism” där rika länder kan behålla en hög konsumtionsnivå genom att utnyttja fattiga länder. Stora delar av de utsläpp som förekommer i tillverkningsländer såsom Kina och Indien härrör dock från produktion av varor som konsumeras i väst, och dessa utsläpp kan betraktas som vårt moraliska ansvar. Klimatprojekt i utvecklingsländer leder även till utveckling i bred mening, genom en rad sidofördelar såsom bättre hälsa hos lokalbefolkningen, bättre tillgång till elektricitet och nya arbetstillfällen.

”Det är bättre att investera på hemmaplan”

Ett argument mot att industriländer ska utföra klimatinvesteringar i utvecklingsländer är att de kan undvika åtgärder på hemmaplan. Det stämmer inte. Industriländerna måste även minska de egna utsläppen. Det räcker såklart inte med att bara klimatkompensera, utan ett vi behöver även kombinera det med investeringar och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan på hemmaplan. Men om vi inte samtidigt investerar i att upprusta utvecklingsländers energiinfrastruktur finns det en risk att det görs för sent. Klimatproblemet är så stort och så brådskande att vi inte kan unna oss lyxen att endast investera på hemmaplan. Vi måste även se det globalt.