fbpx
Om klimatkompensation

Klimatkompensera och reducera klimatpåverkan

…två parallella handlingar

Läs mer

Klimatkompensation minskar den globala uppvärmningen.

De flesta aktiviteter vi gör gör orsakar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringar. För att motverka detta måste vi alla ta minska våra utsläpp av växthusgaser, men eftersom det i dagsläget är omöjligt att ha noll klimatpåverkan behöver vi även kompensera för de växthusgasutsläpp vi har.

Det här är klimatkompensation

klimatpåverkan

Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp man gör.

Så kan du ta ansvar

För att ta ansvar för din klimatpåverkan kan du klimatkompensera. Att köpa klimatkompensation innebär att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minska någon annanstans med samma mängd som du kompenserar för. Man kan se det som att du betalar för att någon ska ta hand om ditt avfall istället för att slänga det i naturen.

Det gör vi på Klimatkompensera

Vi jobbar med klimatkompensationsprojekt med högsta standard – certifierade av bland andra FN och eller Gold Standard. Läs mer om de olika certifieringarna nedan. Såhär går det till i utvecklandet av ett projekt:

klimatpåverkan

Pengarna investeras i ett klimatvänligt projekt som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompensation. Ofta är det projekt inom förnybar energi, till exempel att det byggs ett vindkraftverk där det tidigare användes kolkraft. Det finns även projekt som effektiviserar energianvändandet, till exempel att byta ut matlagning över gamla vedugnar till nyare energisnålare spisar. Många av projekten bidrar inte bara till ett bättre klimat lokalt och globalt utan bidrar även socialt till området där det investeras. Till exempel kan det i vissa fall bidra till jobbtillfällen och förbättrade skolor och infrastruktur i det aktuella området. Det finns alltså många fler positiva effekter än endast klimatpåverkan.

Vi uppmanar i första hand alla att minska sina utsläpp, men för att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan även klimatkompensera! Läs våra klimatsmarta tips här.

Klimatkompensation förklarat på 1 minut!

Vanliga myter om klimatkompensation

Det är ett avlatsbrev, man bara köper sig fri

Håll muspekaren över bilden för att läsa sanningen

Sanning:

Liknelsen bygger på tanken att klimatkompensation är ett sätt att köpa sig ett gott samvete, utan att ändra sitt beteende. Om en klimatstrategi enbart bygger på klimatkompensation kan man anklagas för att ha köpt sig fri från sitt ansvar. Om klimatkompensation däremot ingår i en klimatstrategi, som även omfattar åtgärder för att reducera sin klimatpåverkan, blir kompensationen i stället ett sätt att fullborda sitt klimatansvar. Om klimatkompensation kan liknas vid ett avlatsbrev eller ej beror helt enkelt på om man låter klimatkompensationen sänka eller höja ambitionsnivån för det övriga klimatarbetet.

Pengarna kommer inte fram

Håll muspekaren över bilden för att läsa sanningen

Sanning:

En kärnfråga när det gäller val av klimatkompensation är hur man kan vara säker på att pengarna verkligen når ändamålet. Vi säkerställer detta genom att endast stödja certifierade projekt. CDM-projekt som registreras och granskas av FN under Kyotoprotokollet genomgår robusta och pålitliga uppföljningar som ger köparen möjlighet att granska att projektet gett den utlovade klimatnyttan. Genom att hålla sig till FN-registrerade projekt och kräva bevis av klimatkompensationsleverantören från CDM-systemet kan man vara säker på att klimatkompensationen verkligen genomförts. Det är därmed en garanti på att pengarna faktiskt går dit de ska.

Det är den nya tidens kolonialism

Håll muspekaren över bilden för att läsa sanningen

Sanning:

Eftersom klimatkompensation ofta innebär investeringar i utvecklingsländer sägs ibland att det är ”klimatkolonialism” där rika länder kan behålla en hög konsumtionsnivå genom att utnyttja fattiga länder. Stora delar av de utsläpp som förekommer i tillverkningsländer såsom Kina och Indien härrör dock från produktion av varor som konsumeras i väst, och dessa utsläpp kan betraktas som vårt moraliska ansvar. Klimatprojekt i utvecklingsländer leder även till utveckling i bred mening, genom en rad sidofördelar såsom bättre hälsa hos lokalbefolkningen, bättre tillgång till elektricitet och nya arbetstillfällen.

Det är bättre att investera på hemmaplan

Håll muspekaren över bilden för att läsa sanningen

Sanning:

Ett argument mot att industriländer ska utföra klimatinvesteringar i utvecklingsländer är att de kan undvika åtgärder på hemmaplan. Det stämmer inte. Industriländerna måste även minska de egna utsläppen. Det räcker såklart inte med att bara klimatkompensera, utan ett vi behöver även kombinera det med investeringar och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan på hemmaplan. Men om vi inte samtidigt investerar i att upprusta utvecklingsländers energiinfrastruktur finns det en risk att det görs för sent. Klimatproblemet är så stort och så brådskande att vi inte kan unna oss lyxen att endast investera på hemmaplan. Vi måste även se det globalt.

Certifieringar för klimatkompensation

Dela sidan

Tar du ditt klimatansvar?

Här kan du enkelt klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt.

JAG VILL KLIMATKOMPENSERA

Handboken om klimatkompensation

Boken ger svar på alla de vanligaste frågorna som rör klimatkompensation.

LÄS MER