fbpx

Om klimatkompensation

Vi står inför ett skifte där en hel värld behöver ställa om till låga CO2e-utsläpp.

I tusentals år har människan levt i harmoni med planeten. Vi har tagit, men också gett tillbaka. Med den industriella revolutionen har denna balans rubbats, och konsekvensen är klimatförändringar. Klimatfinansiera.se är vår plattform för företag och individer som kan och vill göra mer än att sänka sina egna klimatavtryck. Den globala mekanismen kallas klimatkompensation (carbon offsetting). Åtgärden är att bekämpa klimatförändringarna genom att stödja återplanteringsprojekt och hjälpa utvecklingsländer att gå över till förnybar energi. Helt transparent och en nyckel för att nå de globala klimatmålen.

Klimatprojekt för global hållbarhet

Att köpa klimatkompensation, eller klimatfinansiering, innebär att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minskas med samma mängd, eller mer, som du kompenserar för. Projekten finns i fattiga länder som får betala ett högt pris för att skydda sig mot pågående klimatförändringar och för att ställa om smutsiga fabriker till förnybar energi. Rika länder har inte bara tillgång ny teknik utan vi har också möjlighet att finansiellt hjälpa fattiga länder att utvecklas hållbart. Klimatkompensation är namnet på den globala handelsmekanismen som hjälper oss att göra det på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt.

Det finns goda skäl till att klimatkompensera

Klimatkompensation minskar global klimatpåverkan
Genom att investera i projekt som minskar utsläpp av växthusgaser bidrar klimatkompensation till att sakta ner den farliga uppvärmningen av planeten. Detta är en avgörande åtgärd för att nå de globala klimatmålen och säkerställa en hållbar framtid. 

Stödjer hållbar utveckling
Klimatkompensation handlar inte bara om att minska utsläppen, det handlar också om att stödja projekt som främjar hållbar utveckling. Genom att finansiera initiativ som förbättrar livet för människor i sårbara samhällen skapas en positiv samverkan mellan miljö och socialt ansvar.
 

Leapfrogging
I utvecklingsländer där resurser är begränsade, kan klimatkompensation fungera som en katalysator för övergången till renare energilösningar. Genom att tillhandahålla nödvändiga medel möjliggör det en direkt övergång till hållbar teknik, vilket är avgörande för att minska utsläppen på global nivå. 

Bidrar till klimaträttvisa
Klimatförändringar påverkar inte alla lika. De som är minst ansvariga för utsläppen drabbas ofta hårdast av dess konsekvenser. Klimatkompensation bidrar till klimaträttvisa genom att ge stöd åt de som behöver det mest och adressera ojämlikhet i klimatpåverkan. 

Fyller utsläppsgapet
Trots ansträngningar för att minska utsläppen finns det fortfarande ett kvarvarande ”utsläppsgap” för att nå de globala klimatmålen. Klimatkompensation spelar en avgörande roll i att minska detta gap och säkerställa att vi når våra gemensamma mål för en hållbar framtid. 

Skyddar ekosystem
Genom att stödja projekt som minskar utsläpp och bevarar naturliga ekosystem spelar klimatkompensation en viktig roll i att skydda den biologiska mångfalden och säkerställa att våra ekosystem förblir hållbara. 

En framtidsförsäkring för vår planet

Klimatfinansiering är en framtidsinvestering för ert företag och planeten. Det är som att köpa en försäkring för er klimatpåverkan, så att ert företag står konkurrenskraftigt i en värld som värdesätter hållbarhet och ansvar. Genom att sänka ert klimatavtryck och finansiera projekt som accelererar klimatomställningen minskar ni inte bara ert företags klimatpåverkan, utan visar också ert engagemang för en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Det gör vi på Klimatfinansiera.se

Vi har jobbat med klimatfrågan sedan 2006 och vi levererar klimatkompensationsprojekt med högsta standard – certifierade av bland andra FN och Gold Standard. Alla våra projekt är minst Gold Standard-certifierade då vi anser att det är den certifieringen som ställer högst krav. Läs mer om certifieringar här. Pengarna du betalar går till ett klimatvänligt projekt som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompensation. Ofta är det projekt inom förnybar energi, till exempel att det byggs ett vindkraftverk där det tidigare användes kolkraft. Det kan också vara projekt som skyddar skog och planterar träd.

Många av projekten bidrar inte bara till ett bättre klimat lokalt och globalt utan bidrar även socialt till området där det investeras. Utöver klimatnyttan ställer Gold Standard som krav att projektet ska uppfylla minst tre av FNs globala mål för hållbar utveckling. Till exempel kan det i vissa fall bidra till jobbtillfällen och förbättrade skolor och infrastruktur i det aktuella området. Det finns alltså många fler positiva effekter än själva klimatnyttan.

Här kan ni läsa mer om klimatfinansiering och hur ett projekt blir till.

Med era handlingar, stora eller små, kan ni göra skillnad idag. 

Solpaneler Nirosha

Det bästa för er.

Det bästa för klimatet.

Vi levererar bara klimatkompensationsprojekt med högsta standard för att säkerställa att du får den klimatnytta du betalar för.