fbpx

Klimatfinansiera eventet

Globalt sett kommer nästan 80% av energin från fossila källor, det kan ni vara med och ändra på idag! Genom att ersätta kolkraft med förnybar solenergi i Bhadla Solar-projektet i Indien bidrar ni till en av de viktigaste lösningarna för att vi tillsammans ska nå de globala klimatmålen.

Du kan inte kombinera en prenumeration med engångsköp, gå till kassan för att ta bort produkter och prova igen.
(Önskar du båda produkterna måste du göra 2 separata köp)

Så fungerar en eventredovisning

Utöver att sänka klimatpåverkan och göra en insats för planeten utgör hållbara event en bra möjlighet att visa att ni tar klimatfrågan på allvar och vill utgöra en så positiv inverkan som möjligt. Det får er att sticka ut och skapar konkurrenskraft då hållbarhet är något många kunder idag värdesätter högt.

Eventverktyget är kostnadsfritt att använda och ni kan därför använda det även i pitchstadiet för att jämföra olika alternativs klimatpåverkan. Ni har även möjlighet att klimatfinansiera hela evenemanget. Eventverktyget utgår från GHG-protokollets standard och inkluderar växthusgasutsläpp från resor, energi, mat, dryck, logistik och avfall. Om inget annat anges antas ett snittvärde, se mer information i vår beräkningsmetodik.

Läs mer: Så skapar ni ett hållbart event