fbpx
 • Tjänster
 • Mitt konto
 • Klimatprojekt
 • Om klimatkompensation
 • Klimatskolan
 • Vanliga frågor
 • Om oss
 • Kontakt

Klimatredovisa företaget

Med sina 43 vindkraftverk har Karnatakaprojektet skapat 47 arbetstillfällen och förhindrar att över 66 000 CO2e når atmosfären årligen. Tack vare projektet har regionen säkrad energitillgång och ett stabilt elnät vilket lett till förbättrad infrastruktur, förbättrad ekonomisk verksamhet och därmed minskad fattigdom.

På nästa sida får du en uppskattad klimatpåverkan per år och har möjlighet att justera värdena.

 

Company

1 anställda

1 kvm kontorsyta

Denna klimatberäkning är utförd av Klimatkompensera.se och värden är skapade utifrån flertalet antaganden. Alla antagna värden är förifyllda. Ersätt med egna värden för en mer exakt och korrekt beräkning. Läs beräkningsmetodiken.

Resor 2 6%

Energi 4 12%

Kontorsmaterial 4 12%

TOTAL100%Varav scope 1:0%Varav scope 2:30%Varav scope 3:50%Klimatpåverkan per anställda:

0,00 
0,00 
 • Options Price: 0,00 
 • Product Price: 0,00 
 • Total: 0,00 

Du kan inte kombinera en prenumeration med engångsköp, gå till kassan för att ta bort produkter och prova igen.
(Önskar du båda produkterna måste du göra 2 separata köp)

Så fungerar en klimatredovisning

En klimatredovisning ger en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och därigenom ett underlag för att minska den. Det här verktyget för klimatredovisning riktar sig till små och medelstora tjänsteföretag och är en bra start för att få en överblick över företagets klimatavtryck. Det räknar ut er klimatpåverkan på ett helt år. 

Klimatredovisningen utgår från GHG-protokollets standard och inkluderar växthusgasutsläpp från tjänsteresor, energi och kontorsmaterial. Läs mer om vår beräkningsmetodik. Mätningen är er startpunkt för att sätta klimatstrategier där en välmående planet går hand i hand med ekonomisk lönsamhet.

Är er affärsmodell mer komplex eller om ni vill ha mer specifika resultat har vi ett team av klimatanalytiker som kan hjälpa er att ta fram en klimatredovisning. Kontakta oss om ni vill veta mer eller få offert.

Sv Eng