fbpx

Klimatredovisa företaget

Globalt sett kommer nästan 80% av energin från fossila källor, det kan ni vara med och ändra på idag! Genom att ersätta kolkraft med förnybar solenergi i Bhadla Solar-projektet i Indien bidrar ni till en av de viktigaste lösningarna för att vi tillsammans ska nå de globala klimatmålen.

Du kan inte kombinera en prenumeration med engångsköp, gå till kassan för att ta bort produkter och prova igen.
(Önskar du båda produkterna måste du göra 2 separata köp)

Så fungerar en klimatredovisning

En klimatredovisning ger en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och därigenom ett underlag för att minska den. Det här verktyget för klimatredovisning riktar sig till små och medelstora tjänsteföretag och är en bra start för att få en överblick över företagets klimatavtryck. Det räknar ut er klimatpåverkan på ett helt år.

Klimatredovisningen utgår från GHG-protokollets standard och inkluderar växthusgasutsläpp från tjänsteresor, energi och kontorsmaterial. Läs mer om vår beräkningsmetodik. Mätningen är er startpunkt för att sätta klimatstrategier där en välmående planet går hand i hand med ekonomisk lönsamhet.

Är er affärsmodell mer komplex eller om ni vill ha mer specifika resultat har vi ett team av klimatanalytiker som kan hjälpa er att ta fram en klimatredovisning. Kontakta oss om ni vill veta mer eller få offert.