Klimatkompensera företag

Klimatpåverkan är baserad på medianvärdet för utsläpp per anställd i klimatberäkningar för svenska företag.

5 ton

7 ton

11 ton

22 ton

33 tonAtt klimatkompensera månadsvis
Ton CO2e
Månadskostnad
0
kronor
Varav moms
kronor

Du kan inte kombinera en prenumeration med engångsköp, gå till kassan för att ta bort produkter och prova igen.
(Önskar du båda produkterna måste du göra 2 separata köp)