Klimatkompensera företag

Välj nedan för att uppskatta företagets utsläpp:

Välj vilken klimat-persona som passar bäst in på dig och börja prenumerera på klimatkompensation.

5 ton

7 ton

11 ton

22 ton

33 ton

Klimatpåverkan är baserad på medianvärdet för utsläpp per anställd i klimatberäkningar för svenska företag.Att klimatkompensera månadsvis
Ton CO2e-utsläpp
Månadskostnad
0
kronor
Varav moms
kronor

*

Du kan inte kombinera en prenumeration med engångsköp, gå till kassan för att ta bort produkter och prova igen.
(Önskar du båda produkterna måste du göra 2 separata köp)

Beskrivning

Klimatpåverkan är baserad på medianvärdet för utsläpp per anställd i klimatberäkningar för svenska företag.

Projekt för prenumerationer

För prenumerationerna sker klimatnyttan från en projektportfölj bestående av 4 olika certifierade projekt. Fördelningen av  klimatkompenseringen är fördelad över projekten enligt nedan.

25%
Sri Balaji

Sri Balaji

Biomassa i Indien

25%

Sodo och Humbo

Skogsprojekt i Etiopien

25%
Gyapa

Gyapa

Effektiva spisar i Ghana

25%

Månadens projekt

FN certifierat

Behöver ni hjälp att beräkna ert företags utsläpp?

Klimatkompensera mera?