Beskrivning

Klimatpåverkan är baserad på medianvärdet för utsläpp per anställd i klimatberäkningar för svenska företag.