Beskrivning

Klimatkämpen (ca 5 ton CO2-ekvivalenter per år)