fbpx

Ange själv

Ange själv hur många ton CO2e eller för hur mycket du önskar klimatfinansiera.

Globalt sett kommer nästan 80% av energin från fossila källor, det kan ni vara med och ändra på idag! Genom att ersätta kolkraft med förnybar solenergi i Bhadla Solar-projektet i Indien bidrar ni till en av de viktigaste lösningarna för att vi tillsammans ska nå de globala klimatmålen.

Du kan inte kombinera en prenumeration med engångsköp, gå till kassan för att ta bort produkter och prova igen.
(Önskar du båda produkterna måste du göra 2 separata köp)

Hur mycket ska jag ange? 

Ange själv-modulen kan ni använda till att ange valfri summa eller ton att klimatfinansiera. Många av våra företagskunder som klimatredovisar använder denna tjänst för att klimatfinansiera sin klimatpåverkan. Fler och fler väljer också att klimatfinansiera en viss procent av sin omsättning eller vinst. En snittanställd i Sverige står för ca 5 ton CO2e/år i klimatpåverkan och en privatperson omkring 9 ton CO2e/år.

I den senaste IPPC-rapporten fastslås att varje ton CO2e som vi förhindrar från att släppa ut i atmosfären kommer att göra skillnad. Oavsett hur mycket ni klimatfinansierar gör ni ett viktigt arbete i att bidra till den viktiga klimatomställning vi står inför. För det ska ni vara stolta!