fbpx

Bhadla Solar Park

Storskaligt solenergiprojekt i Indien

Globala mål

globala mål 7 8 13

Certifiering

Projektutvecklare

Projektnummer

Gold Standard ID:

7726 och 7071

I ett av Indiens mest förorenande distrikt är solcellsparken Bhadla Solar ett viktigt steg på vägen mot förnybar energiförsörjning. Projektet tar till vara på den outnyttjade solpotentialen i regionen och bidrar till att stärka det instabila elnätet.

Temperaturer över 45-50 grader

Bhadla Solar ligger i regionen Rajastan som är hårt drabbad av klimatförändringar med temperaturer mellan 45 och 50 grader. Det gör området svårt att bo på med många dödsfall som konsekvens. I Indien är den dominerande energikällan är kol, vilket har lett till omfattande föroreningar. Enligt World Air Quality Report är staden Ghaziabad i Rajastahn en av topp tre förorenade städerna i hela Indien. Under perioder fylls stäerna i regionen med tjocka lager av smuts och rök, vilket reducerar sikten på flera meter. Föroreningarna orsakar andningssvårigheter, är direkt farliga för personer med nedsatt hälsa och ökar risken för astma hos små barn.

Främjar den gröna omställningen

Den relativt låga befolkningsdensiteten i regionen och de höga temperaturerna gör delstaten perfekt för landets nya satsning mot solcellsparker. Projektet banar även väg för ytterligare solenergiprojekt i regionen genom sin effektivitet, och motiverar fler investerare till att satsa på förnybar energi.

Anställningar med utbildning

Projektet har medfört många arbetstillfällen för den lokala befolkningen. Anläggningshjälparna utbildas i utrustningshantering, dataregistrering, rapportskrivning, drift och underhåll samt första hjälpen.