fbpx

Bhilwara

Mikroskaligt solenergiprojekt i Indien

Typ av projekt

Solenergi

Certifiering

CDM – Gold Standard

CO2e reduktion

8 700 ton CO2e per år

Projektnummer

UNFCCC ID: 9610
Gold Standard ID: GS4824

Totalt har 68 000 solcellsmoduler installerats i projektet och ger årlig energitillgång för 30 000 indiska hushåll.

Elen som genereras från Bhilwaraprojektet exporteras till det regionala elnätet. Elen som exporteras förskjuter alltså en motsvarande mängd el som genereras från existerande kolkraftverk och bidrar därmed till att minska efterfrågan på energi från kolkraftverk och att öka andelen förnybar energi i nätmixen. Det hjälper även till att stabilisera elnätet vid elbrist.

heltidsanställningar

Projektet har givit fast heltidsanställning till 40 personer i regionen som alla fått gedigen teknisk utbildning i övervakning av anläggningsdriften samt utbildning i nöd- och säkerhetsprocedurer. Tack vare projektet utvecklas regionens infrastruktur och främjar affärer genom förbättrad nätförsörjning. Den stabila energitillgången gör det lättare för lokala industrier och företag att förbättra sin produktionskapacitet och därmed bidra till den övergripande ekonomiska utvecklingen i regionen.

solceller för stabilt elnät

Solenergi är ett av de energislag som troligtvis kommer att spela stor roll i att ställa om till ett grönt och förnybart energinät i Indien. Solcellerna har uppförts i karga landområden utan någon anmärkningsvärd växtlighet för att säkerställa att den lokala miljön och naturen inte påverkats negativt. Solenergi är en föroreningsfri hållbar energiform som varken producerar växthusgaser, giftigt avfall eller radioaktivt avfall. Det gör tekniken miljösäker och den har ingen negativ påverkan på det lokala området i övrigt.

planterade växter

Utöver uppsättningen av solcellerna finns en projektgrupp på anläggningen som planterar växter i och runt projektgränsen i det karga området. Hittills har över 200 växter planterats över ett område på 0,5 hektar.

Certifieringar & globala mål