fbpx
  • Tjänster
  • Mitt konto
  • Klimatprojekt
  • Om klimatkompensation
  • Klimatskolan
  • Vanliga frågor
  • Om oss
  • Kontakt

Aktuellt projekt: Karnataka

Vindenergi i Indien

Globala mål

globala mål 7 8 13

Certifiering

CO2e reduktion

66 300 ton CO₂e per år

Projektnummer

UNFCCC ID: 1824
Gold Standard ID: 6854

Tack vare Karnataka-projektet har regionen fått minskad fattigdom, förbättrad infrastruktur och ett stabiliserat elnät.

Eftersom vindkraften har lett till många positiva effekter såsom ökad energitillgänglighet och förbättrad energikvalitet i området är projektet med och bidrar till teknisk utveckling. Det har i sin tur lett till förbättrad ekonomisk verksamhet i regionen. Projektuvecklaren Hindustan Zinc Ltd. (HZL) är en av Indiens ledande vindkraftsproducenter och driver många initiativ för att förbättra livskvaliteten och minska fattigdomen. Ett av dessa är mobila hälsovagnar som tillhandahåller tillgänglig och prisvärd medicinsk vård till angränsande samhällen.

vindkraftsgeneratorer

Det här storskaliga vindkraftsprojektet förhindrar att 66 300 CO2e når atmosfären. Den elektricitet som genereras här skulle annars kommit från fossila bränslebaserade kraftverk som är den vanligaste energikällan i Indien. Den är inte bara resurskrävande, förorenande och dyr utan skapar dessutom ett instabilt elnät med mycket elavbrott. Projektet bidrar därmed till både minskade växthusgasutsläpp och minskning av föroreningar. 

insatser för hållbart jordbruk

Projektet har lett till anställningsmöjligheter som inte skulle varit möjliga annars. Hittills har 47 personer anställts på vindkraftsparken. Projektaktiviteten förbättrar också kvaliteten på anställningen genom att utbilda personalen vid behov. Målet är att utföra 1 utbildning per år och hittills har 14 personer utbildats. Utöver anställningarna driver projektutvecklaren HZL ett flaggskeppsprogram för hållbar gårdsförsörjning där över 8000 jordbrukare får ta del av jordbruksinsatser årligen. 

självhjälpsgrupper för kvinnligt företagande

Flaggskeppsprojektet Sakhi, som drivs av HZL är inriktat på att mobilisera landsbygdskvinnor till självhjälpsgrupper och utveckla deras kapacitet kring ledarskap, kompetensutveckling, besparingar och entreprenörskap. Det finns ca 1900 självhjälpsgrupper med ca 23900 medlemmar. 

Certifieringar & globala mål

Sv Eng