fbpx

Tidigare projekt: Karnataka

Vindenergiprojekt i Indien

Globala mål

globala mål 7 8 13

Certifiering

CO2e reduktion

66 300 ton CO2e per år

Projektnummer

UNFCCC ID: 1824

Gold Standard ID: 6854

Med sina 43 vindkraftsgeneratorer bidrar projektet med 34 MW årligen. 

Den el som genereras från vindkraftparken exporteras till det regionala elnätet i Karnataka och förbättrar och stabiliserar eltillgången. Det leder i sin tur till förbättrad ekonomisk verksamhet i regionen. Det här storskaliga vindkraftsprojektet förhindrar att 66 300 ton CO2e når atmosfären. Den elektricitet som genereras här skulle annars kommit från fossila bränslebaserade kraftverk som är den vanligaste energikällan i Indien. Den är inte bara resurskrävande, förorenande och dyr utan skapar dessutom ett instabilt elnät med mycket elavbrott. Projektet bidrar därmed till både minskade växthusgasutsläpp och minskning av föroreningar.

självhjälpsgrupper för kvinnligt företagande

Projektuvecklaren Hindustan Zinc Ltd. (HZL) är en av Indiens ledande vindkraftsproducenter och driver många initiativ för att förbättra livskvaliteten och minska fattigdomen. Ett av initiativen är flaggskeppsprojektet Sakhi vilket är inriktat på att mobilisera landsbygdskvinnor till självhjälpsgrupper och utveckla deras kapacitet kring ledarskap, kompetensutveckling, besparingar och entreprenörskap. Det finns ca 1900 självhjälpsgrupper med ca 23900 medlemmar. 

anställda

Projektet har lett till anställningsmöjligheter som inte skulle varit möjliga annars. Hittills har 47 personer anställts på vindkraftsparken. Projektaktiviteten förbättrar också kvaliteten på anställningen genom att utbilda personalen vid behov. Målet är att utföra 1 utbildning per år och hittills har 14 personer utbildats. Utöver anställningarna driver projektutvecklaren HZL ett flaggskeppsprogram för hållbar gårdsförsörjning där över 8000 jordbrukare får ta del av jordbruksinsatser årligen.

Tack vare Karnataka-projektet har regionen fått minskad fattigdom, förbättrad infrastruktur och ett stabiliserat elnät. Eftersom vindkraften har lett till många positiva effekter såsom ökad energitillgänglighet och förbättrad energikvalitet i området är projektet med och bidrar till teknisk utveckling. Projektutvecklaren har utöver detta lanserat mobila hälsovagnar som tillhandahåller tillgänglig och prisvärd medicinsk vård till angränsande samhällen.