fbpx
  • Tjänster
  • Mitt konto
  • Klimatprojekt
  • Om klimatkompensation
  • Klimatskolan
  • Vanliga frågor
  • Om oss
  • Kontakt

Tropical Mix 

Trädplantering och skogsbevarande i Panama

Typ av projekt

Återplantering och skyddande av skog

Certifiering

Gold Standard, FSC & UTZ

CO2e reduktion

1 330 758 ton CO₂e

Projektnummer

Gold Standard ID: GS2940

1 ton i projektet motsvarar cirka 7 planterade träd och 65 kvm skyddad skog.

Det här är ett trädprojekt med dubbel effekt som kombinerar både hållbart skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald och rika ekosystem. I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Det här trädplanteringsprojektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar.

miljoner träd planterade

Totalt har mer än 7,5 miljoner träd planterats under projektets tid. Det binder inte bara koldioxid, utan det binder och säkrar även vatten vilket i sin tur minskar risken för erosion. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 1 330 758 ton.

utrotningshotade djurarter

Projektet skapar hem till över 15 rödlistade utrotningshotade djur och genom att kombinera jordbruk, bevarande av skog och plantering av träd så säkerställs biodiversiteten i regionen. Tropical Mix är det enda skogsprojektet i världen som är trippelcertifierat med Gold Standard, FSC och UTZ.

långtidsanställningar

Utöver de ekologiska fördelarna har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar av områdena för trädplantering används för hållbar kakaoproduktion vilket har en positiv inverkan på den lokala ekonomin. Projektet har även genererat över 150 långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningen.

Certifieringar & globala mål

Sv Eng