fbpx

Vichada

Trädplantering i Colombia

Globala mål
Globala mål 12 13 15
Certifiering
gold standard certifiering
CO2e reduktion

51 000 ton CO2e / år

Projektnummer

Gold Standard ID: 4221

80 miljoner träd har planterats, vilket binder koldioxid och skapar möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i regionen.

I Orinoquia-regionen, östra Colombia, ligger Vichada. I årtionden har djurhållning och betande kreatur varit den viktigaste inkomstkällan för området. Det har lett till att stora områden som brukade vara skog, blivit till savann.

miljoner träd planterade

Återplanteringen motverkar jorderosion, det skapas skydd för inhemska arter och ekosystemen främjas. Hittills har över 80 miljoner träd planterats i Vichada-projektet. De växande träden binder motsvarande 51 000 ton CO2e från atmosfären varje år.

Arbetsmöjligheter i området

Projektet lägger stor vikt vid hållbar social utveckling likväl som miljömässigt hållbar utveckling. Bland annat stöttas olika utbildningsprojekt i regionen och lokala invånare anställs i projektet med goda arbetsvillkor, vilket motverkar ofrivillig migration från regionen.

hektar skog som bevaras

Vichada Climate Reforestation Project syftar till att skydda och stärka områdets naturliga ekosystem och återplantera skog på savannen för hållbar timmerproduktion. I projektet finns även över 11000 hektar skog som skyddas från skövling.