fbpx
  • Tjänster
  • Klimatprojekt
  • Om klimatkompensation
  • Klimatskolan
  • Vanliga frågor
  • Om oss
Sv Eng
Nirosha Solar

Nirosha Solar

Aktuellt projekt: Nirosha Solar Storskaligt solenergiprojekt i Indien Globala mål Certifiering CO2e reduktion 46 815 ton CO₂e per år Projektnummer Gold Standard ID: 5699 I ett av Indiens mest förorenande distrikt är solcellsparken Nirosha Solar ett viktigt steg på...
Bhilwara

Bhilwara

Bhilwara Mikroskaligt solenergiprojekt i Indien Typ av projekt Solenergi Certifiering CDM – Gold Standard CO2e reduktion 8 700 ton CO₂e per år Projektnummer UNFCCC ID: 9610Gold Standard ID: GS4824 Totalt har 68 000 solcellsmoduler installerats i projektet och...
Tropical Mix

Tropical Mix

Tropical Mix För biologisk mångfald och ett hälsosamt skogsekosystem Globala mål Certifiering CO2e reduktion 1 330 758 ton CO₂e Projektnummer Gold Standard ID: GS2940 Regnskogen är jordens lungor  Som en landbro som förbinder Nord- och Sydamerika finner vi Panama....
Sri Balaji

Sri Balaji

Sri Balaji Biomassakraftverk i östra Indien Typ av projekt Biomassa Certifiering CDM – Gold Standard CO2e reduktion 29 000 ton CO₂e per år Projektnummer UNFCCC ID: 362Gold Standard ID: GS382 I Sri Balaji-projektet i Andra Pradesh produceras elektricitet från...
Karnataka – vindenergi

Karnataka – vindenergi

Tidigare projekt: Karnataka Vindenergiprojekt i Indien Globala mål Certifiering CO2e reduktion 66 300 ton CO₂e per år Projektnummer UNFCCC ID: 1824 Gold Standard ID: 6854 Med sina 43 vindkraftsgeneratorer bidrar projektet med 34 MW årligen.  Den el som genereras från...