Projekt – Bhilwara

Bhilwara

Mikroskaligt solenergiprojekt i Indien

Klimatkompensera

Solenergi i Bhilwara

Klimatkompensationsprojektet Bhilwara bidrar både till fossilfri solenergi i det indiska elnätet och ger socioekonomiska vinster till regionens invånare.

Indien är ett land med goda förutsättningar för solenergi med en majoritet soliga dagar under året. Trots detta kommer den största delen av den el som produceras i Indien idag från kolkraft. Förutom att släppa ut överlägset mest koldioxid av de stora energislagen har kol även stora negativa effekter på människor och miljö på lokal nivå. I Bhilwara-distriktet i Rajasthan har ett solenergiprojekt installerats med kapacitet att producera förnyelsebar elektricitet på uppemot 9 100 MWh årligen. Tack vare den fossilfrisolenergin förhindrar projektet utsläpp av ca 8 700 ton koldioxid varje år. Solenergi är ett av de energislag som troligtvis kommer att spela stor roll i att ställa om till ett grönt och förnybart energinät i Indien. 

Utöver den klimat- och miljönytta som solenergin bidrar med finns det även ekonomiska och sociala nyttigheter med solenergiprojektet i Bhilwara. Det har bland annat bidragit till att sjukvården i byn är försedd med tillförlitlig tillgång till förnybar energi dygnet runt. 

Snabbfakta

Certifiering:
Gold Standard CDM

Koldioxidreduktion:
8 700 ton CO2e. per år

Typ av projekt:
Solenergi

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS4824
UNFCCC ID: 9610

Pris (inkl. moms):
190 kr / ton CO2-ekvivalent

Projektet bidrar till följande globala mål

Globala målen 4

Projektet har bidragit till utbyggnad av solenergi till elever samt förbättrat skolbyggnader.

Globala målen 5

Genom att organisera grupper för att hjälpa kvinnor ur fattigdom och till arbete bidrar projektet till jämställdhet.

Globala målen 6

Projektet har varit med och bidragit till att boende i området ska ha tillgång till rent vatten. I tillägg till det har även toaletter installerats i den lokala skolan.

Globala målen 13

Genom att ersätta smutsig kolkraft bidrar projektet till minskad klimatpåverkan.

Certifieringar

klimatpåverkan gold standard klimatordlista
klimatpåverkan cdm

Bildgalleri

Video

Dela sidan

STÖD PROJEKTET IDAG

Bhilwara bidrar både till fossilfri solenergi i det indiska elnätet och ger socioekonomiska vinster till invånarna.

Klimatkompensera nu