fbpx
Projekt – Bhilwara

Bhilwara

Mikroskaligt solenergiprojekt i Indien

Klimatkompensera

Projektet bidrar till

  • 21 fasta heltidsanställningar

  • Stabil energitillgång

  • Förbättrad infrastruktur

  • Över 200 planterade växter

  • Ekonomisk utveckling

  • Minskad efterfrågan av kolkraft

Solenergi i Bhilwara

Det här småskaliga solenergiprojektet ligger i byn Gulapbura i Bhilwara-distriktet. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser genom att ersätta kolkraftverk med förnybar energi från solceller.

Projektet har givit fast heltidsanställning till 21 personer i regionen som alla fått gedigen teknisk utbildning i övervakning av anläggningsdriften samt utbildning i nöd- och säkerhetsprocedurer. Tack vare projektet utvecklas regionens infrastruktur och främjar affärer genom förbättrad nätförsörjning. Den stabila energitillgången gör det lättare för lokala industrier och företag att förbättra sin produktionskapacitet och därmed bidra till den övergripande ekonomiska utvecklingen i regionen.

Elen som genereras från Bhilwaraprojektet exporteras till det regionala elnätet. Elen som exporteras förskjuter alltså en motsvarande mängd el som genereras från existerande kolkraftverk och bidrar därmed till att minska efterfrågan på energi från kolkraftverk och att öka andelen förnybar energi i nätmixen. Det hjälper även till att stabilisera elnätet vid elbrist.

Solcellerna har uppförts i karga landområden utan någon anmärkningsvärd växtlighet för att säkerställa att den lokala miljön och naturen inte påverkats negativt. Solenergi är en föroreningsfri hållbar energiform som varken producerar växthusgaser, giftigt avfall eller radioaktivt avfall. Det gör tekniken miljösäker och den har ingen negativ påverkan på det lokala området i övrigt. Dessutom finns en projektgrupp på anläggningen som planterar växter i och runt projektgränsen. Hittills har 201 växter planterats över ett område på 0,5 hektar.

Snabbfakta

Certifiering:
Gold Standard CDM

Koldioxidreduktion:
8 700 ton CO2e. per år

Typ av projekt:
Solenergi

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS4824
UNFCCC ID: 9610

Pris (inkl. moms):
190 kr / ton CO2-ekvivalent

Certifieringar

gold standard gs
cdm clean development mechanism

Bildgalleri

Video

Dela sidan

STÖD PROJEKTET IDAG

Bhilwara bidrar både till fossilfri solenergi i det indiska elnätet och ger socioekonomiska vinster till invånarna.

Klimatkompensera nu