Projekt – Godawari
Loading...

Snabbfakta

Certifiering:
CDM Gold Standard

Koldioxidreduktion:
113 000 ton CO2e per år

Typ av projekt:
Solvärme som driver generatorer vilket genererar elektricitet

Projektnummer:
UNFCCC ID: 7379
Gold Standard ID: GS3429

Pris (inkl. moms):
225 kr / CO2-ekvivalent

I det soliga Rajastahn i Indien finns nu en stor solenergianläggning.

Varje dag produceras fossilfri energi som används i elnätet. De stora generatorerna drivs av hetvatten som värmts upp av solen. Anläggningen är en av de första i sitt slag och visar vägen för mer storskalig sol-elproduktion i Indien.

Att visa på goda storskaliga och funktionsdugliga projekt för andra har visat sig ha stor påverkan på andras val av teknologi. Den här anläggningen har klarat såväl FN:s som Gold Standards tuffa certifieringskrav. Dessutom har anläggningen en massa andra fördelar såsom att:

 • Under byggfasen anlitades nästan 1000 personer ur lokalbefolkningen
 • Idag arbetar 169 personer på anläggningen och majoriteten av dessa kommer från bygden.
 • Utöver själva klimatnyttan som projektet bidrar med så avsätts motsvarande 2% av CER intäkterna till sociala projekt i projektets närområde.
 • Projektet var visat för andra investerare att storskalig sol-el levererar säker och kostnadseffektiv elektricitet.
 • Lokalanställd personal genomgår omfattande utbildning i elbolagets regi.

Projektet bidrar till

 • Nya arbetstillfällen med goda arbetsvillkor

 • Bättre utbildningsmöjligheter

 • Hållbar och fossilfri el

 • Minskade luftföroreningar

 • Sociala projekt i regionen

 • Visa att storskalig solelproduktion levererar säker och kostnadseffektiv el

Certifieringar

Bildgalleri