fbpx
Projekt – Godawari
Loading...

Snabbfakta

Certifiering:
CDM Gold Standard

Koldioxidreduktion:
113 000 ton CO2e per år

Typ av projekt:
Solvärme som driver generatorer vilket genererar elektricitet

Projektnummer:
UNFCCC ID: 7379
Gold Standard ID: GS3429

Pris (inkl. moms):
225 kr / CO2-ekvivalent

I det soliga Rajastahn i Indien finns nu en stor solenergianläggning.

Varje dag produceras fossilfri energi som används i elnätet. De stora generatorerna drivs av hetvatten som värmts upp av solen. Anläggningen är en av de första i sitt slag och visar vägen för mer storskalig sol-elproduktion i Indien.

Att visa på goda storskaliga och funktionsdugliga projekt för andra har visat sig ha stor påverkan på andras val av teknologi. Den här anläggningen har klarat såväl FN:s som Gold Standards tuffa certifieringskrav. Dessutom har anläggningen en massa andra fördelar såsom att:

 • Under byggfasen anlitades nästan 1000 personer ur lokalbefolkningen
 • Idag arbetar 169 personer på anläggningen och majoriteten av dessa kommer från bygden.
 • Utöver själva klimatnyttan som projektet bidrar med så avsätts motsvarande 2% av CER intäkterna till sociala projekt i projektets närområde.
 • Projektet var visat för andra investerare att storskalig sol-el levererar säker och kostnadseffektiv elektricitet.
 • Lokalanställd personal genomgår omfattande utbildning i elbolagets regi.

Projektet bidrar till följande globala mål

Globala målen 1

Utöver arbetstillfällena som projektet skapar, går 2% av CER-intäkterna till sociala projekt i projektets närområde, vilket minskar fattigdomen.

Globala målen 3

I och med solenergianläggningens rena el-produktion, undviks lokala luftföroreningar och luftföroreningsrelaterade sjukdomar.

Globala målen 8

Under byggfasen anlitades ca 1000 personer ur lokalbefolkningen och idag arbetar 169 personer på anläggningen. Majoriteten av de arbetande kommer från bygden.

Globala målen 13

Solenergianläggningens årliga produktion på ca 118 866 MWh grön el innebär en utsläppsminskning motsvarande 113 000 ton CO2e per år. Anläggningen hade inte byggts utan investeringar från klimatkompensation.

Projektet bidrar till

 • Nya arbetstillfällen med goda arbetsvillkor

 • Bättre utbildningsmöjligheter

 • Hållbar och fossilfri el

 • Minskade luftföroreningar

 • Sociala projekt i regionen

 • Visa att storskalig solelproduktion levererar säker och kostnadseffektiv el

Certifieringar

klimatpåverkan gold standard klimatordlista

Bildgalleri

Dela sidan