Projekt – Gyapa
Loading...

Snabbfakta

Certifiering:
Gold Standard VER

Koldioxidreduktion:
> 2 000 000 ton CO2e per år

Typ av projekt:
Effektiva spisar

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS407

Pris (inkl. moms):
235 kr / ton CO2-ekvivalent

Dessa spisar reducerar bränslemängden och de farliga utsläppen.

Vilket gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön. En vanlig dödsorsak, och den femte vanligaste orsaken till sjukdomar i utvecklingsländer, är förorenad inomhusluft som följd av matlagning på enkla vedspisar och över öppen eld.

Ytterligare en konsekvens från användandet av enkla vedspisar är den höga åtgången av ved som leder till skövling av omkringliggande skogar. Med Gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 % i jämförelse med användandet av de klassiska vedspisarna, vilket minskar trycket på de omkringliggande skogarna.

Att bevara skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan. Bevarandet av skog är extra viktigt i just Ghana då det är ett av de länder där skogsskövlingen sker i snabbast takt. Gyapa är certifierat med Gold Standard.

Projektet bidrar till

  • Arbetstillfällen till lokalbefolkningen

  • Förbättrad familjeekonomi

  • Minskat tryck på skogarna

  • Minskad risk för KOL och andra lungsjukdomar

  • Lokala återförsäljare

  • Förbättrad luftkvalité

Certifieringar

Bildgalleri

Video