fbpx
Projekt – Gyapa

Gyapa – Effektiva spisar

Genom projektet Gyapa får familjerna i Ghana tillgång till spisar som reducerar bränslemängden och de farliga utsläppen.

Klimatkompensera

Snabbfakta

Certifiering:
Gold Standard VER

Koldioxidreduktion:
> 2 000 000 ton CO2e per år

Typ av projekt:
Effektiva spisar

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS407

Pris (inkl. moms):
190 kr / ton CO2-ekvivalent

Spisar som gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön.

En vanlig dödsorsak, och den femte vanligaste orsaken till sjukdomar i utvecklingsländer, är förorenad inomhusluft som följd av matlagning på enkla vedspisar och över öppen eld.

Ytterligare en konsekvens från användandet av enkla vedspisar är den höga åtgången av ved som leder till skövling av omkringliggande skogar. Med Gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 % i jämförelse med användandet av de klassiska vedspisarna, vilket minskar trycket på de omkringliggande skogarna.

Att bevara skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan. Bevarandet av skog är extra viktigt i just Ghana då det är ett av de länder där skogsskövlingen sker i snabbast takt. Gyapa är certifierat med Gold Standard.

En mellanstor Gyapa-spis sparar cirka 0,8 ton CO2 per år.

Projektet bidrar till följande globala mål

Globala målen 3

Den femte vanligaste orsaken till sjukdom i utvecklingsländer är förorenad inomhusluft till följd av matlagning. De isolerade Gyapa-spisarna minskar de farliga utsläppen vid matlagning.

Globala målen 8

Försäljningen av spisarna sker genom lokala återförsäljare, vilket bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt i området.

Globala målen 13

Gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 % jämfört med användandet av de klassiska vedspisarna. Det genererar en årlig utsläppsreduktion som överstiger 2 000 000 ton CO2e.

Globala målen 15

Bevarandet av skog skyddar områdets ekosystem, vilket är extra viktigt i Ghana, eftersom det är ett av länderna där skogsskövlingen sker i snabbast takt.

Projektet bidrar till

  • Arbetstillfällen till lokalbefolkningen

  • Förbättrad familjeekonomi

  • Minskat tryck på skogarna

  • Minskad risk för KOL och andra lungsjukdomar

  • Lokala återförsäljare

  • Förbättrad luftkvalité

Certifieringar

klimatpåverkan gold standard klimatordlista

Bildgalleri

Video

Dela sidan