Projekt – Sodo
Loading...

Snabbfakta

Certifiering:
Gold Standard & Rainforest Alliance

Koldioxidreduktion:
189 027 ton CO2e per år

Typ av projekt:
Återplantering och skyddande av skog

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS6198

Pris (inkl. moms):
275 kr / ton CO2-ekvivalent

Under Sodo-projektet etableras och skyddas 1,2 miljoner träd.

Idag återstår endast 3% av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp, minskad bindning av kol i mark och träd samt utsatta ekosystem.

Avskogningen har dessutom resulterat i att den etiopiska jordbrukssektorn, som förser över 90% av populationen med deras levebröd, blir lidande av jorderosion, översvämning och torka. Det innebär en allt osäkrare livsmedelsförsörjning och inkomstgenerering för en av världens fattigaste befolkningar.

Det Gold Standard-certifierade Sodo-projektet syftar till att vända avskogningstrenden, återetablera regionens naturliga skogar och därigenom stärka de naturliga ekosystemen. Projektet fungerar genom ett aktivt deltagande från de lokala samhällena där invånarna ansvarar för projektets implementering. Vinsten som projektet genererar återinvesteras i samhällsstärkande initiativ som utbildning och sjukvård.

Under Sodo-projektet kommer 1,2 miljoner träd att etableras och skyddas. Därigenom kommer uppskattningsvis 189 027 ton CO2e att bindas.

Projektet bidrar till

  • Bättre jordbruksmöjligheter

  • Nya arbetstillfällen med bra villkor

  • Bindande av koldioxid från atmosfären

  • Stärkta ekosystem

  • Främjad social utveckling

  • Minskad avskogning

Certifieringar

Bildgalleri