Projekt – Sri Balaji

Sri Balaji

Ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien.

Klimatkompensera

Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i landet och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år.

Det gör att projektet bidrar till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det innebär även en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen eftersom Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

Greenko, som äger och driver biomassakraftverket, engagerar sig dessutom aktivt i regionens hållbara utveckling. Bland annat har Greenko valt att investera 400 000 indiska rupier (ca 50 000 SEK) i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi. Därigenom sänks barnhemmets elkostnad, mer pengar kan användas till barnen, elförsörjningen säkras vilket i sin tur höjer kvaliteten på barnens utbildning och användandet av hållbara energikällor främjas.

Snabbfakta

Certifiering:
CDM – Gold Standard

Koldioxidreduktion:
29 000 ton CO2e. per år

Typ av projekt:
Biomassa

Projektnummer:
UNFCCC ID: 362
Gold Standard ID: GS382

Pris (inkl. moms):
360 kr / ton CO2-ekvivalent

Projektet bidrar till följande globala mål

Globala målen 4

Projektet har ett stipendieprogram till studenter och skapar bättre förutsättningar för god utbildning i området genom att bland annat sänka elkostnaderna och öka elsäkerheten.

Globala målen 7

Förutom att kraftverket förser elnätet med grön el, så har  400 000 indiska rupier (ca 50 000 SEK) investerats i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi, som ligger nära kraftverket.

Globala målen 8

Kraftverket samarbetar med lokala bönder genom att bland annat köpa organiskt avfall från dem, vilket fungerar som bränsle. Det skapar nya möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i området.

Globala målen 13

Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Eftersom att kol är den vanligaste energikällan i landet åstadkommer Sri Balaji en utsläppsreduktion på ca. 29 000 ton per år.

Projektet bidrar till

  • Stipendieprogram för studenter
  • Ökad tillgång till grön energi
  • Förbättrad luftkvalité

  • Vattenreningsanläggning

  • Gratis mediciner

  • Finansiering i det lokala samhället

  • Plantering av ca. 500 träd varje år

  • Nytt skolkök

  • Sjukhusläger

  • Sanitära anläggningar

Certifieringar

klimatpåverkan gold standard klimatordlista
klimatpåverkan cdm

Bildgalleri

STÖD PROJEKTET IDAG

Genom att stödja det här projektet bidrar du till reducering av CO2e-utsläppen.

KLIMATKOMPENSERA NU