Projekt – Zambia
Loading...

Snabbfakta

Certifiering:
Triple-Gold enligt Climate, Community and Biodiversity (CCB) Standards.

Koldioxidreduktion:
150 000 ton CO2e. per år

Typ av projekt:
Hållbart skogs- och jordbruk samt biomassa

Projektnummer:
Verified Carbon Standard-ID: 1202

Pris (inkl. moms):
185 kr / ton CO2-ekvivalent

Zambia REDD+ syftar till att stärka de lokala samhällena.

I projektområdet är fattigdomsnivån hög ca 90 %, vilket har gjort invånarna beroende av inkomsterna från kol vilket i sin tur har främjat ett ohållbart skogsbruk.

Zambia Community Agroforestry Project syftar till att stärka de lokala samhällena likväl som de lokala ekosystemen och reducera utsläppen av växthusgaser genom att skydda 39 000 hektar hotad Miombo-skog.

För att lyckas satsar projektet på att inkludera de lokala samhällena för att driva projektet och engagera sig i att minska avskogningen. Långsiktiga fördelar som lokal sjukvård och undervisning kombinerat med satsningar på lokalt entreprenörskap kopplat till hållbart skogs- och jordbruk ska säkerställa samhällenas engagemanget över tid.

Projektet bidrar till

  • Nya vattenbrunnar för säkert dricksvatten

  • Sjukvårdmaterial till lokala kliniker

  • Produktion av hållbart kol

  • Investeringar i utbildning

  • Minskad tjuvjakt

  • Investeringar i lokalt entreprenörskap

  • Förbättrat hållbart jordbruk

  • Minskad avskogning

  • Stärka ekosystem

Certifieringar

Bildgalleri