Projekt
Loading...

Valbara certifierade projekt

I varukorgen väljer du enkelt vilket projekt som du vill klimatkompensera genom. Olika projekt har olika positiv påverkan utöver klimatnyttan. Läs om de olika projekten och om deras olika socio-ekonomiska fördelar.

Sri Balaji

Sri Balaji – Biomassa

Tack vare “Sri Balaji” får nu befolkningen i Andhra Pradesh förnybar energi. De lokala luftföroreningarna minskar, infrastrukturen ökar och genom projektet stöttas även en skola, sjukvårdsinitiativ och skogsbruket.

Pris: 360 kr / ton CO2-ekvivalent (inkl. moms)

Gyapa

Gyapa – Energieffektiva spisar

Genom “Gyapa” får familjerna i de rurala områdena i Ghana tillgång till energieffektiva spisar som reducerar förbrukningen av ved och tillika skövlingen av skog. Dessutom mer tid till att bygga upp samhället och infrastrukturen.

Pris: 235 kr / ton CO2-ekvivalent (inkl. moms)

Zambia

Zambia – Skyddande av skog

Zambia Community Agroforestry Project syftar till att skydda stående skog och stärka de lokala samhällena likväl som de lokala ekosystemen som i sin tur reducera utsläppen av växthusgaser och skapar arbetstillfällen.

Pris: 185 kr / ton CO2-ekvivalent (inkl. moms)