Bilen

BILEN

De flesta bilresor i Sverige är korta, under fem km, och många gånger dessutom med endast en person som färdas. Det är inte bara onödigt ur klimatperspektiv. Det är ju också bättre för folkhälsan när fler låter bilen stå till förmån för en cykeltur eller promenad. Dessutom släpper ju fossilbilar ut partiklar i luften vilket försämrar den lokala luftkvaliteten som utöver att vara dåligt för miljön dessutom är hälsoskadligt för lokalinvånare.

Och så har vi ju flyget. Det globala resandet med flyg förväntas öka markant de kommande året vilket är en utveckling som måste hejdas. Utvecklingen mot högre andel biobränsle är bra men problematiken med höghöjdseffekten kvarstår samtidigt som tillgången på biobränsle inte är  i närheten av att täcka de stora mängder som dagligen går år i flygindustrin. Vi måste förändra våra vanor och välja bort flyget oftare.

5 tips för att sänka din utsläpp:

  • Minska överlag resandet med fossila bränslen, åk mer kollektivt, ta en härlig cykeltur till jobbet eller varför inte en skön promenad, då håller du inte bara dig själv i trim utan även jorden.
  • Åk mer tåg – utöver besparad klimatpåverkan så får du även tid att läsa bok, lyssna på podcast eller om du reser i jobbet så kan du arbeta på tåget och slipper förlora värdefull arbetstid.
  • Byt ut de fysiska mötena till videomöten i den mån det går. Videomöten har även en tendens att bli mer effektiva än de fysiska.
  • När du kör – se till att kolla däckens lufttryck så minskar du bränsleåtgången. Det finns dessutom kurser och information i så kallad eco-driving, hur man som bilist kan köra med minsta möjliga klimatpåverkan.
  • Då flygresan ändå måste göras, se till att klimatkompensera för den så bidrar du till utsläppsreduktioner i en annan region.

BILEN

Symboliserar allt vårt resande både inrikes och utrikes, på marken och i luften.

BIFFEN

Vad du väljer att lägga på tallriken och dess ursprung gör stor skillnad på ditt klimatavtryck och den globala miljöns välmående.

BOSTADEN

Hur du bor och använder energi har stor påverkan på ditt klimatavtryck.

BÖRSEN

Var du sparar dina pengar och hur du investerar spelar roll för en hållbar utveckling i världen.

BUTIKEN

Din konsumtion påverkar inte bara din egna ekonomiska hållbarhet utan även vårt gemensamma klimat.