fbpx
Börsen

Börsen

Du har möjlighet att göra skillnad genom ditt val av bank. På Fair Finance Guide kan du läsa mer om hur just din bank står sig mot övriga banker gällande klimat och hållbarhet.

Vill du vara kvar hos din bank så har du istället möjlighet att verka för förändring inifrån och sätta press på din bank att öka sitt hållbarhetsarbete och investera med omtanke av människa och miljö.

Lika viktigt som det är att investera rätt är det även att divestera från fonder och aktier som inte lever upp till dina hållbarhetskrav. Du bör dels helt och hållet välja bort bolag med investeringar och verksamhet i klimat- och miljöskadlig verksamhet, men även ”ta tillbaka” dina pengar som är investerade i t.ex. fossil energi. Investera gärna i bolag som verkar inom klimatvärlden och för hållbar utveckling för att bidra till deras möjligheter att påverka mer och utvecklas genom ökat kapital.

börsen

Att styra sina investeringar till hållbarare fonder behöver inte vara så svårt som det kan tyckas, det finns idag märkningar som hjälper konsumenter i val av fonder och bolag.

På bland annat Morningstar kan du jämföra olika fonder då de betygssätts baserat på hur de hanterar risker kopplade till bland annat klimat i jämförelse med övriga i samma kategori. Svanen har en märkning för fonder som bland annat exkluderar investeringar i företag inom olja, kol och från statsobligationer de länder som inte är med i Parisavtalet. Svanen kräver transparens i valda fonder och årlig rapportering av hållbarhetsarbetet.

Du är bara några knapptryck ifrån en hållbarare livsstil – investera hållbart idag!

Tips för att sänka dina utsläpp:

  • Välj bank, sparande och pension utifrån deras klimatarbete eller klimatpåverkan.
  • Se över hur din premiepension är placerad och byt till klimatsmartare fonder på Klimatbytet.
  • Investera i företag som jobbar för en hållbar framtid t.ex. inom klimatsmart teknik.
  • Ställ frågor och sätt press på din bank. Kräv ett tydligt och transparent hållbarhetsarbete!

Följ oss på Instagram för fler tips om hur du lever klimatsmart!

bilen

BILEN

Symboliserar allt vårt resande både inrikes och utrikes, både på marken och i luften.

LÄS MER
biffen

BIFFEN

Vad du väljer att lägga på tallriken och dess ursprung gör stor skillnad.

LÄS MER
bilen

BOSTADEN

Hur du bor och använder energi har stor påverkan på ditt eget klimatavtryck.

LÄS MER
Bild på arbetsstation

BÖRSEN

Var du väljer att spara dina pengar och hur du investerar spelar roll för framtiden.

LÄS MER
Black friday

BUTIKEN

Din konsumtion påverkar inte bara din ekonomiska hållbarhet utan även vårt klimat.

LÄS MER