fbpx

Med utgångspunkt i klimatarbetscirkeln

Den cirkulära strategin 

Genom ett ambitiöst klimatarbete kan ni förändra världen.

Att mäta sin klimatpåverkan är att äga den. Mätningen är er startpunkt för att sätta klimatstrategier där en välmående planet går hand i hand med ekonomisk lönsamhet. När vi hjälper våra kunder arbetar vi utifrån något vi kallar “klimatarbetscirkeln”. Den består av fyra återkommande steg och utgör ett bra verktyg ni själva kan använda er av.

Klimatarbetscirkeln

1. Beräkna

Att ha överblick på er klimatpåverkan är det första steget och grunden för ett fortsatt klimatarbete. Genom att kartlägga och beräkna era växthusgasutsläpp får ni en samlad bild på hur stor er klimatpåverkan är, men även var er klimatpåverkan är som störst och var ni har störst möjlighet att påverka.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt verktyg för att beräkna klimatpåverkan som lämpar sig för små/medelstora tjänsteföretag. Är er affärsmodell mer komplex eller om ni vill ha mer specifika resultat har vi ett team av klimatanalytiker på Atmoz Consulting som kan hjälpa er att ta fram en klimatredovisning. Kontakta oss om ni vill veta mer eller få offert.

2. Reducera

Efter att ni gjort en kartläggning kan ni nu i detalj se hur det står till med ert klimatavtryck. Det gör att ni också enkelt kan se var ni ska lägga ert fokus i ert reduceringsarbete. Kanske har ni någon aktivitet som genererar onödigt mycket klimatpåverkan som ni inte har tänkt på? Några exempel på reduceringsåtgärder kan vara att byta till förnyelsebar energi, köpa in begagnade möbler istället för nya eller att ta tåget istället för flyget om ni ska på tjänsteresa inom Sverige. Kanske gör ni allt detta redan och då får ni fundera på andra åtgärder som passar just er verksamhet.

Det är också viktigt att sätta klimatmål så att ni har ett konkret mål att jobba mot. Många ambitiösa företag sätter idag klimatmål i enlighet med Science Based Targets och det kan vi hjälpa er med. Vi är medvetna om att många mindre/medelstora företag inte har möjlighet att göra det och då kan 1,5°C Business Playbook vara ett alternativ. The Business Playbook är en praktisk guide utformad och skriven av Exponential Roadmap Initiative. Den fungerar som ett ramverk för företag och organisationer i alla storlekar som vill nå 1,5-gradersmålet.

3. Klimatfinansiera

Hur ambitiösa ni än är med era reduceringsåtgärder är det omöjligt att ha noll klimatavtryck. För de CO2e-utsläpp ni ännu inte kan reducera kan ni klimatfinansiera. Många företag väljer idag att klimatfinansiera motsvarande sin klimatpåverkan men vi ser fler och fler företag som vill göra mer, de vill lämna ett positivt avtryck på planeten. Att klimatfinansiera i högkvalitativa och robusta certifierade klimatprojekt är en av de i särklass viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärderna som finns på marknaden för att bekämpa klimatförändringarna.

Hur kommer det sig? Jo, de flesta projekten är i länder som är svårt utsatta för klimatförändringarna och där vi i väst bidrar till det genom att bl.a. placera våra fabriker där. Samtidigt har vi i Sverige redan kommit mycket långt när det kommer till klimatinnovationer, exempelvis har vi redan en mycket stor andel förnyelsebar energi i vårt elnät till skillnad från många andra länder.

Att klimatfinansiera är därför ett bra sätt att maximera klimatnyttan där den behövs som mest, och där den får mest nytta för pengarna. Att finansiera en elkraftspark i Indien är exempelvis betydligt mycket mer kostnadseffektivt än att sätta upp en lika stor vindkraftspark i Sverige – och mer nödvändigt!

4. Kommunicera

Att kommunicera sina klimatinitiativ är viktigt för att inspirera era kunder och medarbetare. Genom ett ambitiöst klimatarbete som kommuniceras slagkraftigt kan ni även utmana era branschkollegor att ta efter och på så vis ännu mer bidra till klimatomställningen.

Grunden i trovärdig kommunikation är ett ambitiöst klimatarbete, då blir det sällan problem att kommunicera. När det kommer till att skapa kommunikation är Transparens A och O. Ni ska givetvis berätta om allt ni gör bra men berätta också om era utmaningar, då upplevs ni mer trovärdiga. Ni behöver också ta hänsyn till Marknadsföringslagen och specifikt miljöpåståenden. Fundera också ett varv på hur er målgrupp kommer uppfatta er kommunikation, vad har de för kunskaper och hur tänker de och agerar i klimatfrågan? Nedan har vi listat några artiklar som kan vara användbara för er när ni skapar er kommunikation.

Summan av kardemumman

Klimatarbetscirkeln består helt enkelt av fyra steg. Men för att det ska kunna bli en sluten cirkel behöver de upprepas kontinuerligt. Vanligtvis gör våra kunder en klimatberäkning i samband med att de gör sitt årliga bokslut, men ni väljer förstås själva hur just ni vill göra.

Viktigt att tänka på är dock att ni behöver göra beräkningen på en bestämd period, förslagsvis ett år, för att få fram ett basår. När ni därefter gör kommande beräkningar bör ni räkna på samma period för att kunna jämföra. Att endast utföra ovanstående 4 steg ett enskilt tillfälle och sedan tro att klimatarbetet är färdigt fungerar inte. Syftet med att kontinuerligt beräkna är just för att ni ska kunna jämföra, sätta mål och framför allt kartlägga och få svart på vitt hur det har gått med klimatarbetet!

Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning och genom modiga handlingar kan ni vara med och skriva historia. Så frågan är, vilken roll vill ni spela i klimatomställningen? 

Klimatarbetscirkeln