Projekt – Tropical Mix

Tropical Mix – Trädplantering

Totalt har mer än 1,9 miljoner träd planterats under projektets tid.

Klimatkompensera

Snabbfakta

Certifiering:
Gold Standard

Koldioxidreduktion:
336 442 ton CO2e per år

Typ av projekt:
Återplantering och skyddande av skog

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS2940

Pris (inkl. moms):
260 kr / ton CO2-ekvivalent

Trädprojekt med dubbel effekt.

Projektet som kombinerar hållbart skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald och rika ekosystem.

I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Det här trädplanteringsprojektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Totalt har mer än 1,9 miljoner träd planterats under projektets tid. Det binder inte bara koldioxid, utan det binder och säkrar även vatten vilket i sin tur minskar risken för erosion. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 135 100 ton. Utöver de ekologiska fördelarna, har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar av områdena för trädplantering används för hållbar kakaoproduktion, vilket bidrar till den lokala ekonomin. Projektet har även genererat långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningarna. Tropical Mix är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance.

1 ton i projektet motsvarar cirka 7 planterade träd och 65 kvm skyddad skog.

Projektet bidrar till följande globala mål

Lokala invånare erbjuds utbildning, bland annat i miljövetenskap, för att säkerställa områdets kunskapsutveckling.

Projektet genererar lokala långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension vilket främjar områdets hållbara utveckling.

Under projektet har 1,9 miljoner träd planterats. De binder inte bara koldioxid utan minskar även risken för erosion.

Projektet kombinerar hållbart skogsbruk med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och ekosystem. Projektet sträcker sig över 3 000 hektar.

Projektet bidrar till

  • Hållbart skogsbruk

  • Nya arbetstillfällen med bra villkor

  • Bindande av koldioxid från atmosfären

  • Stärkta ekosystem

  • Främjad social utveckling

  • Minskad avskogning

Certifieringar

klimatpåverkan gold standard klimatordlista

Bildgalleri

Video

STÖD PROJEKTET IDAG

Genom att stödja det här projektet bidrar du till reducering av CO2e-utsläppen.

Klimatkompensera nu