Utsläppsrätter

Frågan är vad man gör!

Att sänka sin klimatpåverkan och kompensera för den är två parallella spår som går hand i hand.

Läs mer

Vad är utsläppsrätter?

Sedan 2005 har EU haft ett handelssystem för utsläppsrätter i syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom att öka de ekonomiska incitamenten. Tanken är att EU sätter ett tak för hur många ton koldioxid som får släppas ut och att företag köper rättigheter att släppa ut koldioxid.

Omfattning

EU:s system för handel med utsläppsrätter omfattar EU:s 28 medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. Inom dessa länder omfattas företag inom vissa definierade sektorer. De sektorer som ingår i systemet är framförallt tyngre industri såsom järn- och stålindustri, förbränningsverksamhet, kraft- och fjärrvärme, pappersbruk och mineralindustri, men även flygaktörer inom viss mån. Sammanlagt ingår ungefär 13 000 anläggningar som tillsammans svarar för cirka 45% av utsläppen av växthusgaser som sker inom EU. Koldioxidutsläppen från andra verksamheter, som således står för ca 55% av EU:s växthusgasutsläpp, är oreglerade.

Principer och mekanismer

En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid och företag som omfattas av systemet måste ha minst lika många rätter som deras årliga utsläpp orsakar. Företag som äger fler utsläppsrätter än deras utsläpp motsvarar kan sälja utsläppsrätterna till andra företag. Effekten som eftersträvas är alltså att företag som har stora koldioxidutsläpp behöver betala mer än företag som har mindre koldioxidutsläpp samt att ett företag som minskar sina koldioxidutsläpp också gör en ekonomisk besparing.

Fördelningen av utsläppsrätter fungerar så att EU auktionerar ut ett antal rätter som företag får köpa. Utöver utsläppsrätterna som auktioneras ut delas även ett ganska stort antal rätter ut gratis till företag inom vissa utvalda områden. Motiveringen till att dela ut gratis utsläppsrätter är att minska risken för läckage, det vill säga att företag är utsatta för en global konkurrens som skulle medföra att verksamheten, och därmed koldioxidutsläppen, flyttas utanför EU:s gränser. På grund av auktioneringen och handeln med utsläppsrätter bestäms priset på en utsläppsrätt av marknaden. Företag som vars rätter inte är tillräckliga för att motsvara de faktiska utsläppen tvingas betala böter.

Kritik mot systemet om utsläppsrätter

Systemet för handel med utsläppsrätter har mött hård kritik. Det primära skälet till detta har varit att priset på utsläppsrätter har varit för lågt. Finanskrisen 2008 medförde en lägre ekonomisk aktivitet, vilket resulterade i mindre koldioxidutsläpp. Följaktligen blev det ett överskott av rätter på marknaden och eftersom företag har kunnat behålla outnyttjade utsläppsrätter har antalet utsläppsrätter på marknaden förblivit större än utsläppen från företagen som inkluderas i systemet. Det låga priset på utsläppsrätter har gjort att effekten av systemet likväl som att köpa rätter som klimatkompensation har ifrågasatts.

Reformering av systemet

2017 beslutade EU-parlamentet och Ministerrådet om att reformera systemet för handel med utsläppsrätter. Reformen ska träda i kraft 2019 och kommer innebära flera förändringar som förväntas medföra en ökning av priset på utsläppsrätter. Bland annat ska taket för antalet utsläppsrätter minska snabbare, nämligen med 2,2% per år istället för 1,74%. Därtill införs mekanismer för att reglera och minska antalet outnyttjade rätter som sparas. Prognoser har gjorts som visar på att priset för en utsläppsrätt kommer stiga från dagen 7 euro till uppemot 37 euro runt 2023-2024 för att stabiliseras runt 23 euro till 2030.

Källor: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Klimatförhandling

Tar du ditt klimatansvar?

Här kan du enkelt klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt.

JAG VILL KLIMATKOMPENSERA

Handboken om klimatkompensation

Boken ger svar på alla de vanligaste frågorna som rör klimatkompensation.

LÄS MER
På klimatkompensera.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag godkänner