fbpx
Hem/Klimatkompensation, Politik/Det gör FN åt klimatförändringarna
  • fn ipcc

Det gör FN åt klimatförändringarna

Det gör FN åt klimatförändringarna

Klimatfrågan är global och kräver aktiv handling från alla instanser. FN har stiftat en egen klimatpanel, IPCC, som jobbar med klimatfrågorna. Ibland när man läser om klimatnyheter och FN så kan IPCC nämnas. Det är svårt med alla förkortningar och när man inte är insatt kan det vara svårt att hänga med. När du läst det här inlägget så kommer du vara expert.

IPCC Står för Intergovernmental Panel on Climate Change och är FN:s klimatpanel. Klimatpanelen etablerades som mellanstatlig organisation 1988 och består av FN-organen WMO (Meteorologiska världsorganisationen) och UNEP (FN:s miljöprogram). SMHI är Sveriges representant vid beslutsmöten.

Vill förse världen med objektiv information

IPCC jobbar med att förse världen med vetenskaplig, objektiv information gällande människans påverkan på klimatförändringarna. De delar med sig av vilka politiska, ekonomiska och naturliga risker det för med sig och vad det finns för potentiella lösningar. IPCC bedriver ingen egen forskning utan utvärderar forskningsunderlag som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter och sammanställer utifrån det rapporter som de delar med sig av.

Klimatkonventionen UNFCCC

1992 antog FN ett miljöfördrag, som brukar kallas klimatkonventionen. Det heter egentligen United Nations Framework on Climate Change, förkortat UNFCCC, och har som syfte att ”stabilisera halterna av växthusvaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt.” De flesta känner inte till UNFCCC. När man idag rapporterar om FN:s rekommendationer gällande klimatet så brukar man prata om Kyotoprotokollet.

Kyotoprotokollet avlöser UNFCCC

Klimatkompensation och CDM

Ett delprojekt under Kyotoprotokollet var Clean Development Mechanism, förkortat CDM, som tillät industriländerna att minska sina växthusgasutsläpp i utvecklingsländer genom olika investeringsprojekt. Anledningen till det var dels för att det var billigare att investera utomlands, vilket leder till större nytta för samma kostnad, och för att många av utsläppen orsakade av industriländerna skedde i utvecklingsländerna.

Parisavtalet – Kyotoprotokollets ersättare

2015 slöts det internationella klimatavtalet i Paris. Parisavtalet ersatte Kyotoprotokollet och innefattar 29 artiklar som tydliggör hur länderna förväntas arbeta med olika klimatfrågor. I den andra artikeln hittar man Parisavtalets mål. Dessa är att öka implementeringen av Klimatkonventionen genom att:

Parisavtalet har ingen tidsbegränsning. Det är det första internationella klimatavtalet som upprättar bindande skyldigheter för de deltagande staterna. Dessa skyldigheter består av nationellt fastställda bidrag som ska rapporteras in till FN var femte år som måste innehålla åtgärder för hur man ska begränsa utsläppen av växthusgaser. Utöver det kan de även innehålla åtgärder rörande klimatanpassning, tekniköverföring eller klimatfinansiering. Världens rika industriländer ska även bidra med 100 miljarder dollar varje år för att minska skadorna från klimatförändringarna som uppstår i de fattigare länderna.

Läs mer:

Hur bidrar klimatkompensation till FN:s Globala Mål?

QUIZ: Vad vet du om klimatförändringarna?

Jag vill prenumerera på klimatkompensation