Vanliga frågor

Nedan ser du svar på några av de vanligaste frågorna vi brukar få.

Nej. Vi är ett ”for-profit” företag och likaså är klimatkompensation en momsbelagd tjänst och inte en momsbefriad välgörenhetsaktivitet. Vi lever i en marknadsekonomi och vi tror på marknadsmässiga krafter. Vi drivs av att göra affärer och växa som bolag och få fler att klimatkompensera!

För varje ton koldioxid du klimatkompenserar ser vi till att makulerar exakt samma mängd koldioxid (i Unionsregistret eller Markit) från det specifika projektet du valt.

När du fullföljer din betalning får du ett kvitto och ett certifikat som intygar ditt köp av klimatkompenseringen och volymen vi makulerat.

På månadsbasis summerar vi samtliga köp. Vi avrundar totalsumman uppåt till närmaste ton koldioxid och därefter allokerar vi samma antal ton koldioxidreduktioner från vår projektportfölj enligt varje specifik order. Denna allokering sker vanligtvis inom 1-5 veckor efter ditt köp. Vi makulerar sedan denna allokering i FN:s register för koldioxidreduktioner alternativt Markit registry beroende på projektkvalitét. Systemen säkerställer att det för dina pengar har köpts den mängd koldioxidreduktioner (ton) som då makuleras.

Tricorona Climate Partner AB äger, driver och utvecklar klimatkompensera.se.

Priset du betalar är beräknat utifrån ett tonpris och de beräknade utsläppen i koldioxidekvivalenter. Tonpriset är beroende av ett antal faktorer. Störst påverkan har naturligtvis kostnaden för att genomföra det underliggande projektet (t ex vindkraftverket), men också faktorer såsom kostnader för certifiering (hos FN, VCS, Gold Standard etc) och projektrevisioner utförda av en oberoende tredje part. I takt med att projekten i portföljen byts in och ut varierar priset över tiden.

När du klimatkompenserar, köper du en reell koldioxidreduktion och vi makulerar motsvarande koldioxidmängd åt dig. Både själva klimatkompensationen och våra tjänster i och med inköp och makulering av motsvarande koldioxidmängd är föremål för moms i alla EU-länder. Du köper alltså inte välgörenhet utan en momspliktig tjänst, jämförbart med din lokala leverantör för avfallshantering.

Tar du ditt klimatansvar?

Här kan du enkelt klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt.

Saknar du svar?

Ställ gärna fler frågor så svarar vi.