fbpx

Aktuellt klimat­finansierings­projekt

Vi lägger stort värde i att endast erbjuda projekt med högsta kvalitet, därför är våra projekt alltid certifierade med minst Gold Standard som är en av de mest robusta certifieringarna på marknaden.

 

I ett av Indiens mest förorenande distrikt är solcellsparken Bhadla Solar ett viktigt steg på vägen mot förnybar energiförsörjning. Projektet tar till vara på den outnyttjade solpotentialen i regionen och bidrar till att stärka det instabila elnätet.

Läs mer om projektet

 Våra tidigare projekt