fbpx

Ge en gåva

Globalt sett kommer nästan 80% av energin från fossila källor, det kan ni vara med och ändra på idag! Genom att ersätta kolkraft med förnybar solenergi i Bhadla Solar-projektet i Indien bidrar ni till en av de viktigaste lösningarna för att vi tillsammans ska nå de globala klimatmålen.

Du kan inte kombinera en prenumeration med engångsköp, gå till kassan för att ta bort produkter och prova igen.
(Önskar du båda produkterna måste du göra 2 separata köp)