fbpx

Så skapar ni ett hållbart event

När fler och fler företag höjer ambitionsnivån i sitt klimatarbete ställer det högre krav på leverantörer av konferenser och evenemang. Att leverera hållbara evenemang har blivit en självklarhet för många eventarrangörer. Här kan ni läsa mer om vad ni ska tänka på när ni skapar ett hållbart evenemang. 

Utöver att sänka utsläppen av växthusgaser och därigenom gynna vår planet utgör hållbara event en bra chans att visa att ni tar klimatfrågan på allvar.

Så vad ska ni då tänka på när ni planerar ett hållbart event? Jo, exempelvis dessa punkter:

Transport

Transporten till ett evenemang är ofta den stora klimatboven, i synnerhet när gäster behöver flyga. En flygresa mellan Stockholm och Göteborg har en klimatpåverkan som är tusentals gånger större än samma resa med tåg! Det finns alltså mycket att tjäna på att placera evenemanget på ett närliggande smultronställe. Det kan också ge ett mervärde för er själva, kanske upptäcker ni ett nytt, trevligt ställe att ha konferenser på framöver?

 • Gör det lätt för deltagarna att ta sig till eventet på ett klimatsmart sätt. Ange vilka alternativ som finns redan i inbjudan och uppmuntra till att exempelvis att ta tåget eller cykeln (om eventet är på hemmaplan).
 • Kanske kan kollektivtrafik ingå i eventbiljetten?
 • Boka klimatsmarta transporter för material där det är möjligt. Håll koll på klimatpåverkan från transporterna genom att beräkna och klimatkompensera för den.
 • Undvik flyget. Klimatkompensera för resorna om det absolut inte går.

Eventlokalen

Boka en miljömärkt eller miljöcertifierad möteslokal hos en värd som har ett aktivt klimat- och miljöarbete.

 • Boka inte större lokal än vad ni behöver.
 • Boka möteslokaler som har grön el. Om detta inte finns, sätt press på den som äger lokalen att byta eller boka en annan lokal och låt ägaren veta varför.
 • Säkerställ att det finns ordentlig sophantering för både leverantörer och gäster.

Mat och förtäring

Det viktigaste här är att jobba med plantbaserad, närproducerad och säsongsbaserad mat – många gillar dessutom det! Genom att ersätta en kötträtt med vegetariskt alternativ kan ni sänka klimatpåverkan med 90%! En effektiv nudging-metod är att låta gästerna anmäla kött som specialkost.

 • Undvik buteljerat flaskvatten och använd istället karaffer eller glasflaskor.
 • Undvik engångsartiklar, var tydlig vid beställningar att du inte önskar få dessa.
 • Servera mat och dryck i befintligt glas och porslin.
 • Uppmuntra gästerna att ta med en egen vattenflaska de kan fylla på under dagen. Underlätta genom att placera ut vattenstationer.
 • Undvik matsvinn genom att ange rätt antal mötesdeltagare.
 • Gör en plan för vad ni ska göra med maten som blir över.

Engångsmaterial och dekor

Plast har (relativt sett) låg klimatpåverkan men är en av de största miljöbovarna då det är en stor källa till mikroplaster som till slut hamnar i vatten där de försurar miljön för både djur, natur och människor.

 • Återanvänd eller hyr eventdekoren.
 • Undvik allt engångsmaterial i plast.
 • Skippa goodiebagen! Gästerna har ju faktiskt inte bett om det. Om ni ska ge en gåva, välj i sådana fall en klimatsmart produkt som gästerna kan vara stolta över.
 • Använd biologiskt nedbrytbar plast eller glitter (om ni behöver ha det).
 • Se till att det finns en användarvänlig och synlig källsortering under mötet. Ge tydliga instruktioner till personalen.
 • Föreslå digitala lösningar där det är möjligt istället för tryckt material.

Klimatfinansiera evenemangets klimatpåverkan

Genom att designa ert evenemang så att det blir mer hållbart kan ni sänka klimatavtrycket rejält, men hur ambitiösa ni än är så är det svårt att ha noll klimatavtryck. För den klimatpåverkan evenemanget ger upphov till kan ni finansiera motsvarande summa i certifierade klimatprojekt. Genom att klimatfinansiera mer än evenemangets klimatavtryck kan ni vara med och skapa mer positiva effekter för planeten än glädjen evenemanget ger upphov till för era besökare. Ett win-win evenemang helt enkelt!