fbpx
Hem/Klimatet, Naturen/Så funkar växthuseffekten
  • växthuseffekten industrialiseringen

Så funkar växthuseffekten

Så funkar växthuseffekten

Växthuseffekten är nödvändig för att det ska finnas liv på jorden. Utan växthusgaser hade jorden varit för kall för att människor skulle kunna bo här, men det senaste seklet har människors utsläpp av växthusgaser varit så stora att de orsakar klimatförändringar.

Vad är växthuseffekten?

Jordens yta värms upp av solstrålning och växthusgaserna ser till att en stor del av de värmande strålarna blir kvar i atmosfären. Växthusgaser finns naturligt i atmosfären och är nödvändiga för att vi ska kunna leva på jorden. Det fungerar ungefär som ett växthus vilket är anledningen till att det heter just växthuseffekten. Däremot har människans aktivitet bidragit till att vissa växthusgaser ökar. När dessa gaser ökar så släpps mindre av solens värme tillbaka ut i rymden vilket gör att växthuseffekten förstärks och jordens medeltemperatur blir varmare. Det finns många anledningar till att mängden växthusgaser ökar. Den största är förbränningen av fossila bränslen.

Läs också: Vad är det för skillnad mellan väder och klimat?

växthuseffekten industrialiseringen

Koldioxid

En av de viktigaste växthusgaserna är koldioxid. Koldioxid förekommer naturligt i atmosfären och används som byggmaterial när växter växer genom fotosyntesen. När den motsatta processen förekommer, exempelvis vid förbränning, frigörs kolmolekylen och släpps ut i atmosfären.

Under miljontals år tog växter koldioxid från atmosfären och använde som byggmaterial genom fotosyntesen. En del av växterna bröts ner, exempelvis genom att djur åt och förbrände dem, men en hel del blev lagrades i marken och blev koldioxidlagringar i form av olja, kol och metangas. Den långsamma lagringen av koldioxid ledde till en gradvis nedkylning till det stabila och förutsägbara klimat som vi njutit av de senaste 10 000 åren.

utsläppsrätter växthuseffekten

Följ oss på Instagram för fler tips om hur du lever mer klimatsmart

Industrialiseringen

När industrialiseringen tog sin början så behövdes energi till bland annat produktion och transporter, vilket ledde till en ökad användning av den lagrade energin som fanns i oljan, kolen och metangasen. Därmed ökar även koldioxidhalterna i atmosfären, växthuseffekten och därigenom även temperaturen.

Temperaturökningens konsekvenser är idag redan tydliga i form av klimatförändringar. Istäcken på polerna minskar i storlek vilket bidrar till en förhöjd havsnivå och minskad reflektion av solinstrålning. En förhöjning av havsnivån leder i sin tur till att människor som bor kustnära och i lågländer kan komma att behöva flytta och minskad reflektion av solinstrålning gör att uppvärmningen av jordytan ökas ytterligare.

QUIZ: Vad vet du om klimatförändringarna?

växthuseffekten industrialiseringen

Hur kan jag hjälpa klimatet?

Det finns mycket du som enskild person kan göra. Du kan bland annat se över dina vanor. Om du shoppar mycket kan du försöka minska det, eller börja se dig om efter second hand-produkter. Köttindustrin har en stor klimatpåverkan, så att minska på köttet och börja äta mer växtbaserat är också ett viktigt steg. Att lämna bilen hemma ibland, och istället cykla eller ta bussen om du har möjlighet, är bra att göra samt minska dina flygningar. Idag finns det mycket goda möjligheter att åka tåg inrikes, och att åka tåg ut i Europa blir lättare och lättare.

Utöver dessa saker är det självklart alltid bra att klimatkompensera. Då bidrar du till klimatnytta i någon annan del av världen. Att klimatkompensera är dock inte ett sätt att fortsätta leva destruktivt ur klimatsynpunkt, utan för att göra verklig skillnad behöver du även börja leva mer klimatsmart.

Jag vill klimatkompensera