fbpx

Det är skillnaden mellan väder och klimat

De senaste åren har världen drabbats av extrema väderförhållanden såsom värmeböljor och översvämningar. Många är snabba med att koppla ihop fenomenen med klimatförändringar och den globala uppvärmningen, medan somliga menar att det är enskilda väderhändelser. Men hur ligger det till egentligen? Vi reder ut skillnaden mellan väder och klimat.

Vädret definierar hur det är utomhus på en viss plats vid en given tidpunkt. Något som bestämmer vad det är för väder är exempelvis hur mycket sol som skiner på platsen, eller hur mycket det blåser. Andra viktiga komponenter som avgör vädret är temperatur, tryck och nederbörd. Väderprognoser visar hur vädret kommer att bli, men säger ingenting om klimatet.

Väder – fast på lång sikt

När man pratar om klimatet menar man hur vädret har varit på en given plats under en längre tidsperiod. För att undersöka klimatet gör man observationer av vädret på en viss tidpunkt under många års tid, oftast är det under en 30-årsperiod. Utifrån dessa observationer kan man sedan dra slutsatser på vad det är för klimat på platsen.

Det man mäter är nederbörd, medeltemperatur, antal frostnätter, lufttryck och temperatur bland annat. Klimatet är inte lika växlande som vädret kan vara. Solstrålning, atmosfär, jordytans terräng, cirkulation i havet och, på senare tid, mänsklig aktivitet är faktorer som påverkar jordens klimat. Klimatet har observerats i över hundrafemtio år. Även om vädret är föränderligt och naturkatastrofer alltid har inträffat så kan vi med säkerhet se att jordens genomsnittliga temperatur har ökat med ungefär en grad celsius sedan observationerna började.

graf klimat väder

Grafen visar hur den globala genomsnittliga temperaturen i celsius har förändrats mellan 1850 och 2017. Där kan man se att medeltemperaturen har ökat markant under 1900-talet. Det innebär att det fortfarande kan finnas kallare eller varmare år.

Utifrån vad man kan se från väder och klimat så kan man inte använda enskilda väderhändelser eller naturkatastrofer som ett tecken på klimatförändringarna. Vad man däremot kan konstatera efter 150 år observationer är att jordens klimat faktiskt har förändrats och blivit varmare.

Källor: Naturvårdsverket/Climatic Research Unit, University of East Anglia, SMHI