Loading...

I Sverige släpper varje person i snitt ut 11 ton CO2-ekvivalenter per år.

Det tvistas mycket om exakt hur stora våra utsläpp är och hur beräkningarna görs. Vad som är säkert är att vi släpper ut mer än vad som är hållbart. Därför tycker vi det viktigaste är vad man faktiskt gör för att minska sina utsläpp!

Att sänka sina utsläpp och kompensera för dessa är två parallella spår som måste gå hand i hand. Att göra det ena eller det andra är inte tillräckligt. Vi skulle kunna göra en oändligt lång lista med alla våra tips och idéer på hur man kan sänka sina utsläpp men istället för en sån lista vill vi ge er 5 bokstäver som tumregel och tankehjälp för hur och var man effektivast sänker sina utsläpp.

5 B som tumregel

Tar du ditt klimatansvar?

Klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt.

JAG VILL KLIMATKOMPENSERA

Vill du fördjupa dig?

Då föreslår vi att du går in på Världsnaturfonden hemsida.

WWF.SE