fbpx

24 enkla knep för att minska din klimatpåverkan

Det tvistas mycket om exakt hur stora våra utsläpp av växthusgaser är och hur beräkningarna görs. Vad som är säkert är att vi släpper ut mer än vad som är hållbart. I den här artikeln listar vi 24 saker du som privatperson kan göra för att minska din klimatpåverkan.

I Sverige släpper varje person i snitt ut 10 ton CO2-ekvivalenter per år. Det måste ske stora samhällsförändringar för att lyckas komma ner på en hållbar nivå på ca 1–2 ton CO2e per person och år. Men man har även stor makt att påverka som enskild person, för oavsett vad som sker globalt så måste vi ha det städat framför egen dörr, vilket också kan inspirera andra till positiv förändring.

De 5 B:na

Det är fem områden där man genom aktiva val kan göra stor skillnad för sin privata klimatpåverkan och på så vis även kunna bidra till de viktiga samhällsförändringarna som behövs. Läs mer under varje rubrik nedan om varför just dessa områden är viktiga och hur du kan minska din påverkan genom aktiva val.

1. Bilen

Symboliserar allt vårt resande både inrikes och utrikes, både på marken och i luften. De flesta bilresor i Sverige är korta, under fem km, och många gånger dessutom med endast en person som färdas. Det är inte bara onödigt ur klimatperspektiv. Det är också bättre för folkhälsan när fler låter bilen stå till förmån för en cykeltur eller promenad. Fossilbilar släpper även ut partiklar i luften vilket försämrar den lokala luftkvaliteten som utöver att vara dåligt för miljön dessutom är hälsoskadligt för lokalinvånare.

Och så har vi flyget. Det globala resandet med flyg förväntas öka markant de kommande åren vilket är en utveckling som måste hejdas. Utvecklingen mot högre andel biobränsle är bra men problematiken med höghöjdseffekten kvarstår samtidigt som tillgången på biobränsle inte är i närheten av att täcka de stora mängder som dagligen går åt i flygindustrin. Vi måste förändra våra vanor och välja bort flyget oftare.

5 tips för att sänka din klimatpåverkan:

 • Minska överlag resandet med fossila bränslen, åk mer kollektivt, ta en härlig cykeltur till jobbet eller varför inte en skön promenad, då håller du inte bara dig själv i trim utan även jorden.
 • Åk mer tåg – utöver besparad klimatpåverkan så får du även tid att läsa bok, lyssna på podcast eller om du reser i jobbet så kan du arbeta på tåget och slipper förlora värdefull arbetstid.
 • Byt ut de fysiska mötena till videomöten i den mån det går. Videomöten har även en tendens att bli mer effektiva än de fysiska.
 • När du kör – se till att kolla däckens lufttryck så minskar du bränsleåtgången. Det finns dessutom kurser och information i så kallad eco-driving, hur man som bilist kan köra med minsta möjliga klimatpåverkan.
 • Då flygresan ändå måste göras, se till att klimatkompensera för den så bidrar du till utsläppsreduktioner i en annan region.
2. Biffen

Vad du väljer att lägga på tallriken och dess ursprung gör stor skillnad. Nötkött är i särklass den största klimatboven inom köttkategorin. Idisslande djur släpper nämligen ut metan, som biprodukt i deras matsmältning, som är en växthusgas med högre uppvärmningspotential än koldioxid. Dessutom bidrar gödslingen med lustgas som är ytterligare en stark växthusgas.

Djurfodret består många gånger av soja som odlas bland annat i Brasilien där värdefull regnskog skövlas för att ge plats åt den ökande efterfrågan på det billiga djurfodret. Produktion av djurfoder är dessutom ineffektiva kalorier då samma mängd mat hade kunnat föda fler människor, det finns studier som visar att av fodret som går till djur går endast 10 % vidare som mat till människor. Det är en onödig omväg för kalorierna.

5 tips för att sänka din klimatpåverkan: 

 • Minska ditt intag av animaliska produkter och framför allt nötkött.
 • Sluta släng mat. Bra för både miljön och din plånbok! En tredjedel av all mat som produceras slängs. Det är ett enormt resursslöseri då det inte bara innebär ”onödig” miljöpåverkan utan även är en skev fördelning av mat globalt sett.
 • Undvik att köpa mat som transporteras långa sträckor med flyg, till exempel viss färsk frukt. Köp gärna efter vilken säsong vi befinner oss i, då undviker du att köpa grönsaker som producerats i fossildrivna växthus och transporterats långt.
 • Att skylla på att man saknar kunskap och inspiration för att laga vegetariskt är inte längre en godtagbar ursäkt. Det finns många bra källor till protein i växtriket som kan varieras till tusen i matlagning och bokhandlare och internet fullständigt svämmar över av recept och tips.
 • Kanske kan jobbet satsa på ett vegetariskt julbord nästa år? Det finns ju även enorma hälsofördelar att minska sin konsumtion av kött och animaliska produkter. Alla behöver inte bli veganer, men ingen bör äta kött varje dag!
3. Bostaden

Hur du bor och använder energi har stor påverkan på ditt eget klimatavtryck. Se till att ditt elavtal och elbolag endast erbjuder dig el från förnybara källor. Byt till energieffektiva LED-lampor, men kom ihåg att släcka lampan när du lämnar rummet. Det är inte bara viktigt att ha elektricitet från hållbara källor, vi måste även jobba med energieffektivitet i bostaden. När samhället ökar i digitaliseringstakt och fordonsflottan blir elektrifierad måste vi ha energi som räcker till.

Kanske kan ni investera i solceller på taket. Det bidrar inte bara med hållbar energi till ert egna hushåll, utan kan skapa ringar på vattnet och inspirera grannarna till samma initiativ. Du kan även tänka igenom dina vardagssysslor, hur ofta tvättar du? Det kanske räcker med att vädra kläderna emellanåt? Har du på badrummets golvvärme dygnet runt trots att du bara är några minuter om dagen?

5 tips för att sänka din klimatpåverkan: 

 • Se över ditt elavtal och säkerställ att du köper av en leverantör med förnyelsebar el.
 • Se till att ha täta fönster och dörrar så ingen värdefull värme sipprar ut i onödan.
 • Byt gärna ut vitvaror av gammal modell till nyare, energieffektivare typer, se till att de har den bästa energimärkningen. Men kom ihåg att lämna de gamla till kommunens miljöstation!
 • Investera i en dimmer till hushållets lampor. Samtidigt som mysfaktorn ökar så minskar el-åtgången.
 • Vill ni göra ännu mer kan ni även fundera över när på dygnet ni använder elen. För att minska pressen på elnätet under de mest aktiva timmarna bör man omfördela man använder el och kanske låta tvättmaskinen gå under natten och även spara laddningen av sina enheter till nattetid. Det är viktigt för att den förnyelsebara elen ska räcka till, vid de högsta effekttopparna, den tiden då allra mest el används, tar ibland den förnyelsebara elen slut och elnätet måste kompletteras med fossil el. Har du dessutom ett elavtal med timpris så finns det pengar att tjäna, de miljövänligaste timmarna är även de billigaste.
4. Börsen

Var du väljer att spara dina pengar och hur du investerar spelar roll för framtiden. Du har möjlighet att göra skillnad genom ditt val av bank. På Fair Finance Guide kan du läsa mer om hur just din bank står sig mot övriga banker gällande klimat och hållbarhet.

Lika viktigt som det är att investera rätt är det även att divestera från fonder och aktier som inte lever upp till dina hållbarhetskrav. Du bör dels helt och hållet välja bort bolag med investeringar och verksamhet i klimat- och miljöskadlig verksamhet, men även ”ta tillbaka” dina pengar som är investerade i t.ex. fossil energi. Investera gärna i bolag som verkar inom klimatvärlden och för hållbar utveckling för att bidra till deras möjligheter att påverka mer och utvecklas genom ökat kapital.

Att styra sina investeringar till hållbarare fonder behöver inte vara så svårt som det kan tyckas, det finns idag märkningar som hjälper konsumenter i val av fonder och bolag.

På bland annat Morningstar kan du jämföra olika fonder då de betygssätts baserat på hur de hanterar risker kopplade till bland annat klimat i jämförelse med övriga i samma kategori. Svanen har en märkning för fonder som bland annat exkluderar investeringar i företag inom olja, kol och från statsobligationer de länder som inte är med i Parisavtalet. Svanen kräver transparens i valda fonder och årlig rapportering av hållbarhetsarbetet.

4 tips för att minska din klimatpåverkan:

 • Välj bank, sparande och pension utifrån deras klimatarbete eller klimatpåverkan.
 • Se över hur din premiepension är placerad och byt till klimatsmartare fonder på Klimatbytet.
 • Investera i företag som jobbar för en hållbar framtid t.ex. inom klimatsmart teknik.
 • Ställ frågor och sätt press på din bank. Kräv ett tydligt och transparent hållbarhetsarbete!
5. Butiken

Din konsumtion påverkar inte bara din ekonomiska hållbarhet utan även vårt klimat. En del av den klimatpåverkan som uppstår i samband med konsumtion kan vara dolda vid redovisning av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det beror på att många varor som vi här i Sverige konsumerar produceras på andra ställen i världen. Det kan göra utsläppsredovisningar snedfördelade, för hade produktionen verkligen skett så smutsigt med höga utsläpp om inte den stora efterfrågan på billiga produkter hade funnits i Sverige och andra länder i västvärlden?

Vad som historiskt sett har varit en självklar del i vår vardag är att lappa och laga det som går sönder. Vi har tyvärr hamnat i ett slit-och-släng-samhälle där det ibland faktiskt är billigare att köpa nytt än att laga. Det är synd, vi måste återgå till att laga det som är möjligt före att köpa nytt. Dessutom innebär ofta produktion av kläder, teknik och andra prylar till stor påverkan på övrig miljö som kemikalieutsläpp och vattenanvändning samt kan inskränka de mänskliga rättigheterna.

5 tips för att minska din klimatpåverkan:

 • Först och främst, köp inte det du inte behöver! Tänk en extra gång då du står där i butiken, behöver du verkligen ett par skor till?
 • Laga det som går sönder, antingen hemma eller genom att lämna in till hantverkare/skräddare.
 • Handla mindre och handla hållbart!
 • Köp hellre begagnat eller cirkulärt, det finns mängder av möjligheter att hyra till exempel skidkläder till nästa vintersemester, eller festkläderna och både loppisar och internetsajter för att köpa kläder och prylar i andra hand. Ska du ge bort en gåva? Varför inte klimatkompensera brudparets smekmånad, eller ge bort en konsertupplevelse i examenspresent eller varför inte några goda miljövänliga delikatesser till föräldrarnas födelsedagar?
 • Låna kläder av varandra!