Sänk dina utsläpp
Loading...

I Sverige släpper varje person i snitt ut 11 ton CO2-ekvivalenter per år.

Inom politiken tvistas det mycket om dessa utsläpp går ner eller upp och vad man inkluderar i denna siffra. Vilken decimal som stämmer och exakt vad man inkluderat anser vi inte är det viktigaste i frågan utan vad man faktiskt gör åt de utsläppen man har!

Att sänka sina utsläpp och kompensera för dessa är två parallella spår som måste gå hand i hand. Att göra det ena eller det andra inte tillräckligt. Vi skulle kunna göra en oändligt lång lista med alla våra tips och idéer på hur man kan sänka sina utsläpp men istället för en sån lista vill vi ge er 5 bokstäver som tumregel och tankehjälp för hur och var man effektivast sänker sina utsläpp.

5 bokstäver som tumregel

Tar du ditt klimatansvar?

Klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt.

Vill du fördjupa dig?

Då föreslår vi att du går in på Världsnaturfonden hemsida.