Sänk dina utsläpp
Loading...

I Sverige släpper varje person i snitt ut 10 ton CO2-ekvivalenter per år.

Det tvistas mycket om exakt hur stora våra utsläpp är och hur beräkningarna görs. Vad som är säkert är att vi släpper ut mer än vad som är hållbart. Det måste ske stora samhällsförändringar för att lyckas komma ner på en hållbar nivå på ca 1–2 ton CO2e per person och år. Men man har även stor makt att påverka som enskild person, för oavsett vad som sker globalt så måste vi ha det städat framför egen dörr, vilket också kan inspirera andra till positiv förändring.

När man kommer till de största utsläppbovarna för gemene man så brukar man tala om de fem B:na; Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken. Det är fem områden där man genom aktiva val kan göra stor skillnad för sin privata klimatpåverkan och på så vis även kunna bidra till de viktiga samhällsförändringarna som behövs. Läs gärna mer under varje rubrik nedan om varför just dessa områden är viktiga och fram för allt, hur du kan minska din påverkan genom aktiva val. Kom ihåg, konsumentkraften är stark och ju fler vi är som ställer krav och sätter press på leverantörer av produkter och tjänster ju snabbare blir omställningen mot en hållbar framtid.

BILEN

Symboliserar allt vårt resande både inrikes och utrikes, på marken och i luften.

BIFFEN

Vad du väljer att lägga på tallriken och dess ursprung gör stor skillnad på ditt klimatavtryck och den globala miljöns välmående.

BOSTADEN

Hur du bor och använder energi har stor påverkan på ditt klimatavtryck.

BÖRSEN

Var du väljer att spara dina pengar och hur du investerar spelar roll för en hållbar utveckling i världen.

BUTIKEN

Din konsumtion påverkar inte bara din egna ekonomiska hållbarhet utan även vårt gemensamma klimat.

Instagram

Följ oss för inspiration på hur du lever ett klimatsmart liv.

Tar du ditt klimatansvar?

Klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt.

JAG VILL KLIMATKOMPENSERA

Vill du prenumerera på klimatkompensation?

Ange vilken klimatpåverkan du har och prenumerera månadsvis på klimatkompensation.

jag vill prenumerera