fbpx

Världens viktigaste klimatåtgärder

Vilka åtgärder är viktigast i världen om vi vill rädda klimatet? Forskningsprojektet Project Drawdown har undersökt just detta, och vi redogör för de viktigaste punkterna här.

Project Drawdown har listat vilka åtgärder som har störst påverkan på världen och klimatet utifrån två scenarier: om vi kan stoppa den globala uppvärmningen på 1,5 grader eller 2 grader. I det här inlägget fokuserar vi på listan för åtgärderna som stoppar uppvärmningen vid 1,5 grader. Det är ju dit vi vill komma!

De viktigaste åtgärderna för att nå 1,5-gradersmålet till 2050:

1. Installation av vindturbiner på land. Att övergå till förnybar energi genom vindenergi har börjat implementeras i många delar av världen och redan i dagsläget är el från vindkraft lika billigt, eller billigare, än kolkraft. Fler vindkraftsparker skulle ge en utsläppsreduktion på 147,72 gigaton CO2e.

2. Storskaliga solcellsanläggningar. Gigantiska solcellsparker kan placeras i princip varsom helst; i öknar eller på flytande depåer till exempel. Utsläppsreduktion från den här åtgärden är 119,13 gigaton CO2e. Via vårt projekt Bhilwara i Indien bidrar du till att de lokala invånarna får förnybar energi från solceller.

3. Reducering av matsvinn. Idag slängs en tredjedel av alla grödor som produceras. En del försvinner redan på vägen till butiken medan annat skrapas av våra tallrikar ned i matavfallet. Att vidta åtgärder för att förhindra matsvinnet skulle bidra till en utsläppsreduktion på 94,56 gigaton CO2e.

4. Att övergå till plantbaserad kost. Den globala köttindustrin står för en femtedel av världens växthusgasutsläpp. En stor del av den köttcentriska kosten finns i höginkomstländerna. Att övergå till en mer, eller helt, plantbaserad kost skulle alltså ha en stor påverkan på klimatet. Så mycket som 91,72 gigaton CO2e skulle kunna förhindras från att nå atmosfären.

5. Hälsa och utbildning, främst för flickor och kvinnor världen över. Utbildning hjälper till att utrusta fler människor till att möta effekterna av klimatförändringar. Kvinnor med flera års utbildning föder generellt både färre och friskare barn, och både mödra- och barnadödligheten minskar. Att säkerställa kvinnors rätt till frivillig familjeplanering skulle även ha stora effekter på deras och deras barns hälsa, välfärd och livslängd. Utsläppsreduktion: 85,42 gigaton CO2e. Klimatkompenserar du via Sri Balaji bidrar du till att flickor i området kan gå i skolan.

6. Återställning och bevarande av tropiska skogar. Under de senaste decennierna har tropiska skogar drabbats av omfattande rensning, fragmentering, nedbrytning och utarmning av biologisk mångfald. Att återställa och bevara de tropiska skogarna skulle desultera i en utsläppsreduktion på 85,14 gigaton CO2e. Vill du hjälpa till att bevara de tropiska skogarna i Panama? Klimatkompensationsprojektet Tropical Mix gör just det.

Utsläppsreduktionen avser växthusgaser som undviks att släppas ut i atmosfären, eller som binder befintlig koldioxid i atmosfären mellan 2020 och 2050. Några andra punkter på listan är bättre kollektivtrafik, LED-lampor, elbilar, återvinning och mycket annat.

Du kan hjälpa till!

Genom att köpa klimatkompensation kan du hjälpa till att uppfylla några av de ovanstående punkterna. Projekten Sri Balaji och Bhilwara bidrar inte bara till grön energi utan även till utbildning av lokalbefolkningen. Projektet Tropical Mix bidrar till att bevara och återställa regnskogen i Panama samtidigt som lokalinvånarna får utbildning och trygga anställningar.

Vad är Project Drawdown?

Project Drawdown är en oberoende forskningsorganisation som granskar, analyserar och identifierar livskraftiga globala klimatlösningar och klimatåtgärder. Organisationen grundades 2014.