fbpx
En klimatsmart diet

En klimatsmart diet

En klimatsmart diet Vad vi äter och hur maten produceras är en stor källa till växthusgasutsläpp. Så mycket som en fjärdedel av världens klimatpåverkan kommer från livsmedelsproduktion. Vad är egentligen bäst ur klimatsynpunkt när det kommer till maten vi äter?...
Världens viktigaste klimatåtgärder

Världens viktigaste klimatåtgärder

Världens viktigaste klimatåtgärder Vilka åtgärder är viktigast i världen om vi vill rädda klimatet? Forskningsprojektet Project Drawdown har undersökt just detta, och vi redogör för de viktigaste punkterna här. Project Drawdown har listat vilka åtgärder som har störst...
Det gör FN åt klimatförändringarna

Det gör FN åt klimatförändringarna

Det gör FN åt klimatförändringarna Klimatfrågan är global och kräver aktiv handling från alla instanser. FN har stiftat en egen klimatpanel, IPCC, som jobbar med klimatfrågorna. Ibland när man läser om klimatnyheter och FN kan IPCC nämnas. Det är svårt med alla...
Så bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål

Så bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål

Så bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål De Globala Målen för Hållbar Utveckling är mål som FN satt upp, och det här är den mest ambitiösa agendan som världens länder har antagit. Men hur bidrar klimatkompensation till dem? Nedan listar vi de 17 målen och på...
Det är skillnaden mellan väder och klimat

Det är skillnaden mellan väder och klimat

Det är skillnaden mellan väder och klimat De senaste åren har världen drabbats av extrema väderförhållanden såsom värmeböljor och översvämningar. Många är snabba med att koppla ihop fenomenen med klimatförändringar och den globala uppvärmningen, medan somliga menar...
Det här är utsläppsrätter

Det här är utsläppsrätter

Det här är utsläppsrätter Sedan 2005 har EU haft ett handelssystem för utsläppsrätter. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser genom att tvinga företag att betala för hur mycket utsläpp man gör, och därmed försöka få dem att få till en mer hållbar produktion...